Metodika práce s nástroji projektu DigiKatalog

Vytisknout metodiku

V následujících metodikách přinášíme přehled nástrojů, které vznikly v rámci projektu DigiKatalog a které slouží ke zvyšování úrovně přenositelných digitálních kompetencí potřebných pro život v moderní společnosti.

Obsah metodiky

V metodikách vysvětlujeme rámec přenositelných digitálních kompetencí DigComp 2.1, ze kterého nástroje projektu DigiKatalog vycházejí. Kromě toho se zde dočtete, jakým způsobem mohou jednotlivé cílové skupiny využít tyto nástroje v praxi.

Zaměstnanec úřadu práce

Úvod

V úvodní kapitole se seznámíte s tím, jak je metodika strukturovaná a co vše se v ní můžete dočíst.

V následující metodice vás seznámíme s nástroji, které vznikly v rámci projektu DigiKatalog. Tyto nástroje můžete využít ke zvyšování digitálních kompetencí, ať již svých, či vašich klientů. V první části stručně popisujeme náš systém a vysvětlíme rámec DigComp 2.1, ze kterého tento systém vychází. Dále vám doporučíme, jakým způsobem můžete systémem procházet, a popíšeme materiály a nástroje, které jsme pro vás připravili. Za každým popisem následuje kapitola věnovaná konkrétnímu využití daného nástroje zaměstnanci úřadu práce.

Přehled materiálů a nástrojů

V této kapitole se dozvíte, jaké materiály a nástroje jsou součástí našeho systému a k čemu slouží.

Všechny nástroje a materiály, které naleznete na našich webových stránkách, vznikly v rámci projektu DigiKatalog, jehož cílem je přispět ke zlepšování digitálních kompetencí občanů. Tyto vzájemně propojené materiály a nástroje jsou veřejně dostupné, můžete je tedy libovolně používat a některé také upravovat pro své účely. Naleznete je pohromadě na webu PortálDigi, jehož hlavní částí je evaluační nástroj Evaldo. Proto se také na tento web dostanete přes adresu www.evaldo.cz, odkud vedou odkazy na všechny další nástroje a materiály.

Co tedy tento web nabízí a k čemu jednotlivé nástroje a materiály slouží?

1. Evaldo: www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi
Evaldo je online nástroj, pomocí kterého si můžete ověřit, jaká je úroveň vašich přenositelných digitálních kompetencí.

2. Digitální kompetence dle povolání: www.evaldo.cz/povolani
Tento nástroj vám umožňuje zjistit, na jaké úrovni byste měli ovládat jednotlivé digitální kompetence, pokud chcete vykonávat (či již vykonáváte) určité povolání.

3. Výukové materiály: www.evaldo.cz/vyukove-materialy
Zde si můžete projít různé online kurzy a další vzdělávací materiály, které slouží ke vzdělávání v digitálních kompetencích.

4. Metodické materiály: www.evaldo.cz/metodiky
V této části si můžete přečíst různé metodiky či jejich části. Kromě toho vám nástroj umožní vytvořit metodiku dle svých potřeb.

 

Doporučený průchod systémem

V následující kapitole vám doporučíme, v jakém pořadí byste měli naším systémem procházet, abyste z něj měli co největší užitek.

Nástroje projektu DigiKatalog můžete využít nezávisle na sobě. Doporučujeme však, abyste postupovali podle následujícího postupu:

1. Registrace: www.evaldo.cz/user/login

Registrujte se zdarma na našem portále kliknutím na tlačítko Registrace zdarma. Vyplňte údaje a zvolte heslo.

2. Průchod Evaldem: www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi

Založte si uživatelský účet a absolvujte průchod online nástrojem Evaldo, který je klíčovým nástrojem našeho systému a který slouží k ověření úrovně vašich digitálních kompetencí.

3. Prohlížení dosažených výsledků

Po průchodu systémem se dozvíte, jaká je úroveň vašich digitálních kompetencí podle referenčního rámce DigComp 2.1 (viz kapitola DigComp 2.1). Každou kompetenci můžete rozkliknout a přečíst si její popis.

4. Srovnání dosažených výsledků:

Dosažené výsledky můžete dále porovnat.

a) Porovnejte své výsledky s povoláními v Národní soustavě povolání: www.evaldo.cz/povolani. Po průchodu Evaldem zadáte do vyhledávacího políčka povolání, které vás zajímá, a zjistíte, zda vaše digitální kompetence odpovídají doporučené úrovni pro tuto pozici.

b) Porovnejte své výsledky se svými předešlými výsledky, pokud test absolvujete několikrát.

5. Další vzdělávání:

Po průchodu Evaldem vám systém (v závislosti na dosažené úrovni) doporučí online kurzy a další vzdělávací materiály, pomocí nichž můžete dále rozvíjet své digitální kompetence. K těmto materiálům se zároveň dostanete přes odkaz Výukové materiály (www.evaldo.cz/vyukove-materialy).

Digcomp 2.1 a přenositelné digitální kompetence

Po rozkliknutí této kapitoly se dozvíte, co se skrývá pod pojmem rámec přenositelných digitálních kompetencí DigComp 2.1, ze kterého vychází naše nástroje a materiály.

Nástroje a materiály našeho systému vycházejí z referenčního rámce rozvoje digitálních kompetencí a porozumění digitálním kompetencím DigComp 2.1, který byl vytvořený Evropskou komisí.

DigComp 2.1 popisuje přenositelné digitální kompetence potřebné pro život v moderní společnosti. Pojďme si nyní vysvětlit, co se pod tímto termínem skrývá. Digitální kompetence lze definovat jako schopnost používat znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělávání. Termín přenositelné znamená, že se jedná o digitální kompetence, které se neváží na žádnou konkrétní profesi, ale jsou využitelné jak ve všech oblastech napříč obory, tak i v soukromém životě. Do přenositelných digitálních kompetencí patří například schopnost vyhledat si pomocí vyhledávače potřebné informace či komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a elektronické pošty apod. Zvládnutí těchto kompetencí umožňuje jednotlivci používat digitální technologie v běžném životě, neustále se vzdělávat a flexibilně reagovat na změny. Jelikož se digitální technologie staly pevnou součástí našich životů, je osvojení těchto kompetencí zásadním předpokladem pro uplatnění jedince ve společnosti.

DigComp 2.1 obsahuje pět hlavních oblastí digitální gramotnosti, které jsou důležité pro uplatnění ve společnosti a které jsou základem celoživotního učení:

• Informační a datová gramotnost,

• Komunikace a spolupráce,

• Tvorba digitálního obsahu,

• Bezpečnost,

• Řešení problémů.

Těchto pět oblastí se dále dělí na 21 konkrétních kompetencí, po jejichž osvojení bude občan schopen v základní míře využívat technologie pro výkon povolání a pro svůj občanský i soukromý život. Míru osvojení každé kompetence navíc rámec hodnotí na škále od 1 do 8. Pro účely výstupů projektu DigiKatalog byly tyto úrovně zjednodušeny na 3 stupně:

Začátečník

Mírně pokročilý

Pokročilý

Využití rámce DigComp 2.1 zaměstnanci úřadu práce

V této kapitole se dozvíte, proč je DigComp 2.1 důležitý pro zaměstnance úřadu práce a k jakým účelům ho mohou využít.

Z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce jsou důležité jak specifické, tak i přenositelné digitální kompetence, které definuje DigComp 2.1. Společnost a s ní i trh práce se rozvíjí velkým tempem. Z tohoto důvodu zaměstnavatelé kladou důraz na to, aby se jejich zaměstnanci uměli rychle přizpůsobit novým okolnostem, zkrátka aby si sami uměli poradit. Právě takoví zaměstnanci mají největší předpoklady k tomu, aby si udrželi zaměstnání a dále se profesně rozvíjeli.

DigComp 2.1 přistupuje k digitálním kompetencím holisticky. Nahlíží na ně v souvislosti s dovednostmi spojenými s řešením problémů. To znamená, že díky němu můžeme identifikovat nejen jak je na tom daný člověk vzhledem k ovládání digitálních technologií, ale i jaký k nim má postoj a jak se umí přizpůsobit podmínkám, v nichž si musí poradit s nějakým problémem. Příkladem může být to, že se najednou ocitneme v zaměstnání, kde se používá ke komunikaci jiný nástroj, než na jaký jsme zvyklí. Samozřejmě můžeme požádat někoho o radu. Zároveň bychom však měli vědět, že každý takový nástroj obsahuje nápovědu, většinou i výuková videa a že se různé návody dají najít na YouTube či v různých diskuzních skupinách. Abychom to tedy shrnuli. Vzhledem k náplni práce zaměstnanců úřadu práce je důležité to, že osvojení přenositelných digitálních kompetencí přispívá k uplatnitelnosti na trhu práce a umožňuje nám rychle se přizpůsobit novým podmínkám v případě ztráty původního zaměstnání.

DigComp 2.1 zaměstnancům úřadu práce poslouží k následujícím účelům:

• Umožní jim identifikovat, co vše patří k přenositelným digitálním kompetencím, které jsou potřebné pro uplatnění na trhu práce.

• Pomůže jim identifikovat osoby digitálně vyloučené či osoby s nízkou úrovní digitálních kompetencí, které patří k častým klientům úřadu práce.

• Poradenská činnost prováděná zaměstnanci úřadů práce může být díky znalosti referenčního rámce DigComp 2.1 rozšířena o dimenzi přenositelných digitálních kompetencí.

 

Evaluační nástroj Evaldo

Nyní vám představíme klíčový nástroj našeho systému, který slouží k ověřování úrovně přenositelných digitálních kompetencí.

EVALDO je veřejně dostupný online nástroj, pomocí něhož si mohou zaměstnanci, zaměstnavatelé či běžní občané ověřit úroveň svých přenositelných digitálních kompetencí.

Evaldo je zároveň jméno robota, který se stal maskotem stejnojmenného nástroje a který uživatele provází po celou dobu práce s tímto nástrojem. Robot Evaldo uživateli vysvětlí, jak se s nástrojem pracuje, provede ho ověřením digitálních kompetencí, seznamuje ho s úkoly a poskytuje nápovědu.

Průchod Evaldem a plnění úkolů umožní uživateli:

• Zjistit úroveň svých přenositelných digitálních kompetencí.

• Seznámit se s tím, jak mu může zvládnutí daných digitálních kompetencí usnadnit život (např. možnost objednání online na úřad).

• Zjistit skryté mezery (co jsem nezvládl).

Kromě toho má Evaldo potenciál motivovat k dalšímu rozvoji v oblasti digitálních kompetencí. Je tedy nástrojem celoživotního učení.

V současné době byl zveřejněn první scénář Občan, který má pět částí, a to sice tři hlavní (Občanský průkaz, Nákup pračky a Oslavu) a dvě malé úlohy. Zde jsou simulovány běžné životní situace, které lze řešit s využitím digitálních technologií. Občanský průkaz simuluje situaci, kdy se občan přestěhuje do nového města. Na úřadu se má objednat a vyřídit si nový občanský průkaz. Vše samozřejmě za použití počítače a z domova. Nákup pračky potom simuluje objednání nové pračky z e-shopu a placení za pomoci platební karty. Třetí reálná situace simuluje oslavu narozenin, kterou uživatel organizuje za pomoci sociálních sítí.

 

Typy úkolů v evaluačním nástroji Evaldo

V této části vás seznámíme s tím, jaké typy úkolů Evaldo používá pro ověření úrovně digitálních kompetencí.

K ověření úrovně digitálních kompetencí lze využívat různé způsoby ověření. Nejjednodušší možností je dotazník. Ten může obsahovat otázky směřujícími k využívání jednotlivých digitálních kompetencí a otázky sebehodnotící, v nichž uživatel sám hodnotí, jaká je úroveň jeho digitálních kompetencí. Dotazník s otázkami směřujícími k využívání jednotlivých digitálních kompetencí se ptá zpravidla na častost využívání internetu a různých digitálních programů a aplikací. V případě sebehodnotících otázek se respondenti vyjadřují k tomu, jak se cítí kompetentní vzhledem k určité dovednosti. Ačkoliv je tato metoda nejvyužívanější, nepatří k těm nejspolehlivějším, neboť je založena na vlastním prohlášení, tedy v zásadě jen odhadu každého jednotlivce, který nemusí odpovídat skutečnosti. Další možností je simulace, v níž jedinec prochází zvolenými situacemi, které prověřují jednotlivé oblasti a stupně jeho digitální gramotnosti. Tato metoda zjišťování digitálních kompetencí je nejnáročnější, jak pro uživatele, tak i pro tvůrce, zároveň má však větší vypovídající hodnotu.

Evaldo využívá kombinaci předchozích přístupů, přičemž hlavním principem, na kterém staví, je simulace reálných situací. Kromě simulace úkolů jsou simulovány i běžné aplikace, se kterými pracujeme (webový prohlížeč, vyhledávač, sociální síť, emailový klient apod.). Úkol je tedy vždy velmi blízký skutečnému problému, se kterými se setkáváme v běžném životě. Tento koncept umožňuje lidem, aby se vžili do dané role a zažili pocit řešení problémů. Evaldo je inspirovaný konceptem gamifikace, jelikož využívá herní prvky a interaktivitu. Má tedy podobu simulační hry, která je na několika místech doplněna o testové otázky, které ověřují konkrétní znalosti.

Příklad úkolů v evaluačním nástroji Evaldo

Simulace reálné situace (ukaž, co umíš)