Metodické materiály

Tato kapitola se zaměřuje na  metodiky vytvořené v rámci našeho projektu. Dozvíte se, jak jsou tyto metodiky strukturované. Zároveň vám představíme systém, ve kterém můžete metodiky nejen číst, ale také vytvářet.

K metodikám, které vznikly v rámci našeho projektu, se dostanete přes PortálDigi (www.evaldo.cz). Kliknete na menu v pravém horním rohu a vyberete z nabídky odkaz s názvem Metodické materiály. Případně použijte tento odkaz: www.evaldo.cz/metodiky.

Metodiky jsou dokumenty, které popisují, jakým způsobem můžeme dosáhnout cíle, který jsme si stanovili. Například v našem systému publikovaná Metodika práce z domova pokrývá problematiku spojenou se zaváděním tohoto způsobu práce a radí, jak se s jednotlivými problémy vypořádat. Metodika Identifikace osob s digitálním vyloučením zase doporučuje, jak by tato identifikace mohla probíhat.

Hlavní výhoda našeho přístupu tkví v tom, že jsme metodiky rozdělili na menší, snadno zvládnutelné části. Toto dělení uživateli umožní, aby se zaměřil pouze na ty části, které ho zajímají. Každá metodika se dělí podle rolí, tedy podle toho, kdo řeší daný problém nebo se podílí na implementaci. Například v Metodice práce z domova byly tyto role stanoveny následovně: zaměstnanec, manažeři týmů a personalista. Pokud si tedy chcete metodiku přečíst, nejdříve musíte vybrat roli, která vás zajímá. Dále se text dělí na podkapitoly, přičemž každá podkapitola popisuje klíčové činnosti, které musí být vykonány, nebo problémy, se kterými se člověk v dané roli potýká. Například v případě Metodiky práce z domova se zaměstnanec často potýká s nedostatkem kontaktu se svými spolupracovníky či s nadřízeným. Tato problematika se proto řeší v podkapitole s názvem Kontakt se zadavatelem či šéfem a Kontakt s týmem. Každá podkapitola také obsahuje shrnutí, které se objeví pod nadpisem každé podkapitoly. To slouží k rychlé orientaci a uživatel se podle něj rozhoduje, zda má danou podkapitolu rozkliknout a přečíst si celý text.

Kromě čtení metodik můžete v této části webu také metodiky vytvářet. K tomu je zapotřebí registrace a schválení metodiky administrátorem. Jak takovou metodiku vytvářet se dozvíte v Metodice tvorby metodik (www.evaldo.cz/metodiky/tvorba-metodik-v-prostredi-met-sos). Ta je rozdělena na dvě části. První část pojednává o tom, jak vytvářet obsah metodiky a v druhé se dozvíte, jak metodiku vkládat do systému. Ke každému kroku zde naleznete video, které názorně demonstruje, jak postupovat.