Vedoucí pracovník

Vedoucí pracovník

Úvod

V této kapitole se seznámíte s tím, jak je metodika strukturovaná a co vše se v ní můžete dočíst.

Doporučený průchod systémem

V následující kapitole vám doporučíme, v jakém pořadí byste měli naším systémem procházet, abyste z něj měli co největší užitek.

Evaluační nástroj Evaldo

Nyní vám představíme klíčový nástroj našeho systému, který slouží k ověřování úrovně přenositelných digitálních kompetencí.

Ověřování přenositelných digitálních kompetencí pomocí online nástroje Evaldo

Tuto metodiku mohou využít vedoucí pracovníci, kteří chtějí uskutečnit školení či workshop v oblasti přenositelných digitálních kompetencí. Mezi cílové skupiny metodiky patří zejména vedoucí pracovníci a zaměstnanci knihoven, které slouží jako místo ke vzdělávání a setkávání. Každý účastník by měl mít k dispozici počítač s připojením k internetu, na němž absolvuje průchod online nástrojem Evaldo a seznámí se s dalšími online materiály. V závislosti na podmínkách a časových možnostech se metodika dá využít buď celá, nebo jen její části. Po úvodním motivačním pohovoru se účastníci seznámí s přenositelnými digitálními kompetencemi a referenčním rámcem DigComp 2.1, který obsahuje přehled těchto kompetencí. V hlavní části pracují s online nástrojem Evaldo, pomocí něhož si ověří úroveň svých přenositelných digitálních kompetencí. Dosaženou úroveň mohou následně porovnat s různými povoláními v Národní soustavě povolání včetně toho, které zastávají. Dále se seznámí s on-line kurzy a dalšími vzdělávacími materiály, pomocí nichž se mohou dále rozvíjet. Na závěr zúročí získané poznatky při tvorbě vlastního vzdělávacího plánu.

Výukové materiály

V následující části se seznámíte s tím, jak se můžete pomocí našich materiálů vzdělávat v oblasti digitálních kompetencí.

Metodické materiály

Tato kapitola se zaměřuje na  metodiky vytvořené v rámci našeho projektu. Dozvíte se, jak jsou tyto metodiky strukturované. Zároveň vám představíme systém, ve kterém můžete metodiky nejen číst, ale také vytvářet.