Využití nástroje Evaldo vedoucími pracovníky

V této části se dozvíte, jakým způsobem mohou vedoucí pracovníci využít evaluační nástroj Evaldo.

Vedoucí pracovníci, kteří jsou jednou z cílových skupin evaluačního nástroje Evaldo, mohou tento nástroj využít pro následující účely:

Zjištění úrovně přenositelných digitálních kompetencí budoucích zaměstnanců

Pokud vedoucí pracovník vyžaduje od svých budoucích zaměstnanců určitou úroveň přenositelných digitálních kompetencí, může nástroj Evaldo využít k tomu, aby si v rámci přijímacích pohovorů tuto úroveň u daného uchazeče ověřil.

Monitorování úrovně přenositelných digitálních kompetencí zaměstnanců

Vedoucí pracovníci mohou ověřit také úroveň přenositelných digitálních kompetencí stávajících zaměstnanců. Zde je důležité, aby zaměstnanci neměli pocit, že se jedná o diskriminační testování, které by je mohlo nějak ohrozit. Naopak je třeba zdůraznit, že ověření poslouží hlavně k zjištění potřeb dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Motivace zaměstnanců s nízkou úrovní přenositelných digitálních kompetencí

Pokud chceme, aby se dospělí jedinci vzdělávali v určité oblasti, pak bychom hlavně měli zajistit, aby se vzdělávat chtěli, neboli aby se cítili motivováni investovat do dané oblasti čas a úsilí. Důležitým předpokladem motivace je to, že nám vzdělávání v dané oblasti dává smysl. Hlavní přínos evaluačního nástroje Evaldo v tomto směru je, že může poskytnout odpověď na otázku „K čemu mi to je?”. Například hned v úvodu si uživatel v simulovaném prostředí vyřizuje občanský průkaz a řeší další problémy, se kterými se setkáváme v práci i běžném životě. To nám ukazuje, jakým způsobem nám slouží digitální technologie, jak při komunikaci s veřejnou správou, tak i v dalších aspektech osobního a pracovního života.

Doporučení Evalda klientům veřejné správy

Vedoucí pracovníci veřejné správy mohou Evalda propagovat mezi svými klienty. Evaldo je pro oblast veřejné správy zajímavý hlavně vzhledem k tomu, že uživatele v první části seznamuje s výhodami ovládání digitálních kompetencí při komunikaci s úřady.

Využití nástroje Evaldo k tvorbě vlastních scénářů

Nástroj Evaldo můžete využít také k tomu, že si vytvoříte vlastní scénář, který bude v souladu s potřebami vašich zaměstnanců či klientů. 

Školení/workshop v oblasti přenositelných digitálních kompetencí (zejména pro vedoucí pracovníky knihoven)

Pokud se vedoucí pracovník rozhodne využít nástroj Evaldo ke školení v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, může k tomuto účelu využít následující metodiku (či její část). V průběhu série workshopů, které jsme pořádali, se