Národní soustava povolání a digitální kompetence dle povolání

V následující kapitole se dozvíte, co je Národní soustava povolání a jakým způsobem jsou s ní propojené digitální kompetence, které popisuje referenční rámec DigComp 2.1.

Národní soustava povolání (www.nsp.cz) je veřejně dostupná internetová databáze informací o povoláních, která se vyskytují na českém trhu práce. Každé povolání obsahuje, kromě dalších informací, také předpoklady pro výkon povolání, a to zejména kvalifikační, odborné a zdravotní. V rámci projektu DigiKatalog bylo k vybraným povoláním z NSP navíc přiřazeno, jakou úroveň přenositelných digitálních kompetencí by měl člověk na dané pozici ovládat.

V Národní soustavě povolání naleznete přehledný popis digitálních kompetencí podle referenčního rámce DigComp 2.1. Dostanete se k nim buď přes hlavní stránku, a to kliknutím na odkaz Digitální kompetence, nebo přes tento odkaz: www.cdk.nsp.cz/digitalni-kompetence. Zároveň je očekávaná úroveň digitálních kompetencí popsána u vybraných povolání. Očekávanou úroveň digitálních kompetencí pro určité povolání můžete zjistit i na našem webu. Dostanete se sem buď z hlavní stránky (www.evaldo.cz) tak, že v menu vyberete odkaz Doporučené kompetence dle povolání, nebo můžete použít odkaz: www.evaldo.cz/povolani.

Jakým způsobem jsme postupovali při popisu úrovní digitálních kompetencí

Pro stanovení úrovně jednotlivých přenositelných digitálních kompetencí byla v rámci realizace projektu DigiKatalog definována třístupňová škála:

Začátečník ● Mírně pokročilý ● Pokročilý

Tento počet úrovní se pro stanovení vazby mezi přenositelnými digitálními kompetencemi a povoláními z Národní soustavy povolání jevil jako nedostačující, jelikož výkon některých povolání vyžaduje znalosti a dovednosti v oblasti IT na vyšší kvalifikační i odborné úrovni. 

Proto byla pro stanovení vazeb na povolání definována čtyřúrovňová škála přenositelných digitálních kompetencí:

Začátečník ● Mírně pokročilý ● Pokročilý ● Specializovaný

Nastavení úrovně přenositelných digitálních kompetencí bylo uskutečněno pro 500 páteřních povolání. Ty byly (z celkového počtu 2500 povolání obsažených v NSP) vybrány na základě nejčastějšího výskytu zaměstnanců z platové i mzdové sféry na trhu práce ČR. Nastavení úrovně digitálních kompetencí bylo realizováno týmem odborných pracovníků projektu, kteří mají zkušenosti s popisem trhu práce v rámci správy Národní soustavy povolání. Po začlenění digitálních kompetencí do Národní soustavy povolání bylo oznámeno veřejné připomínkové řízení, během něhož mohli zaměstnanci, zaměstnavatelé i odborníci na trhu práce vznést námitky.