Využití metodických materiálů vedoucími pracovníky

V této části vás seznámíme s tím, které metodiky mohou využít vedoucí pracovníci.

Z vytvořených metodik bude vedoucí pracovníky zajímat především Metodika práce z domova (https://www.evaldo.cz/metodiky/metodika-prace-z-domova). Toto téma se stalo aktuální zejména po propuknutí covidové pandemie, kdy řada vedoucích pracovníků a jejich zaměstnanců přecházela na práci z domova, aniž by s tímto způsobem práce měla předchozí zkušenosti. Metodika je rozdělena dle rolí, pro které je určena. Vedoucí pracovníci naleznou rady a tipy pod rolí zaměstnavatel, jejich zaměstnanci pod rolí zaměstnanec. Poslední část metodiky se věnuje právním aspektům práce z domova.

V metodice si mohou vedoucí pracovníci i zaměstnavatelé například udělat interaktivní test, který jim pomůže identifikovat, zda je pro ně tento způsob práce vhodný. Kromě toho se seznámí i s dalšími aspekty tohoto způsobu práce, včetně právní problematiky.

Vedoucí pracovníci mohou systém, ve kterém jsou metodiky vytvářeny, využít pro tvorbu a publikaci vlastních metodik. Podrobnější informace k tvorbě metodik naleznete v naší Metodice tvorby metodik, která zároveň obsahuje názorné videonávody, ze kterých se dozvíte, jak lze hotovou metodiku do systému vložit: https://www.evaldo.cz/metodiky/tvorba-metodik-v-prostredi-met-sos.

Se strukturou našich metodik se můžete seznámit prostřednictvím následujícího videa: