Výukové materiály

V následující části se seznámíte s tím, jak se můžete pomocí našich materiálů vzdělávat v oblasti digitálních kompetencí.

Důležitou součástí našeho systému jsou materiály, které slouží ke vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí. Sem patří jak kurzy a videa, které byly vytvořené v rámci projektu DigiKatalog, tak i odkazy na další české i zahraniční vzdělávací materiály. K těmto materiálům a zdrojům se dostanete přes PortálDigi, pokud si v menu (v pravém horním rohu) vyhledáte výukové materiály, popř. můžete použít odkaz: www.evaldo.cz/vyukove-materialy. Vzdělávací kurzy vytvořené v rámci projektu DigiKatalog jsou také dostupné přes webovou stránku DigiVýuka: www.digivyuka.cz.

Vzdělávací materiály jsou propojeny s evaluačním nástrojem Evaldo. Toto propojení funguje tak, že se po průchodu Evaldem uživateli zobrazí výběr doporučených vzdělávacích materiálů v závislosti na tom, jaké úrovně dosáhl v příslušné digitální kompetenci.

Kurzy vytvořené v projektu DigiKatalog

V rámci projektu DigiKatalog byly vytvořené kurzy, které jsou určené ke vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí. Tyto kurzy byly vytvořené v Moodlu, což je software určený pro správu a vytváření elektronických e-learningových kurzů a organizaci výuky. Hlavní výhodou Moodlu je, že se jedná o volně šiřitelný software (open source) s otevřeným kódem. V Moodlu si uživatel může vytvořit vlastní profil a přidat k němu fotografii či kontaktní údaje. Též je zde možnost chatu a diskusních fór pro komunikaci s vyučujícími i studenty navzájem. Jak již bylo řečeno, do těchto kurzů se dostanete přes PortálDigi (www.evaldo.cz/vyukove-materialy). Zároveň můžete do kurzů vstoupit přes DigiVýuku (www.digivyuka.cz) a zde si vybrat kurzy, o které máte zájem. Kurzy lze využít k samostudiu, ke studiu s podporou lektora, případně mohou sloužit jako opora pro učitele při přípravě vlastních materiálů. Velká část je pojata modulově. Lze tedy relativně lehce vytvořit případný další kurz dle konkrétních potřeb.

Kurzy jsou zde členěny na kurzy podle referenčního rámce DigComp 2.1 a kurzy dle cílových skupin:

1. Kurzy podle referenčního rámce DigComp 2.1

Sem patří pět kurzů, přičemž každý z těchto kurzů odpovídá jedné z oblastí referenčního rámce DigComp 2.1 (www.cdk.nsp.cz/digitalni-kompetence). S těmito oblastmi korespondují i názvy kurzů, pouze kurz Píšeme, fotíme, kódujeme (oblast: Tvorba digitálního obsahu) má pozměněný název, aby byl lépe srozumitelný. Pro každou kompetenci jsou ve třech úrovních pokročilosti vytvořeny mikrokurzy, které obsahují textový studijní materiál a zpětnovazební aktivitu (většinou formou autotestu). V kurzech jsou zařazena také videa a záznamy webinářů.

Přehled kurzů podle rámce DigComp 2.1:

• Informační a datová gramotnost

• Řešení problémů

• Píšeme, fotíme, kódujeme

• Počítačová bezpečnost

• Komunikace a spolupráce 

2. Kurzy podle cílových skupin, pro které jsou určeny

Další skupinu kurzů vytvořených v rámci projektu tvoří kurzy určené pro konkrétní cílové skupiny. Každý kurz obsahuje: textové vzdělávací materiály, zpětnovazební aktivity, záznam z webináře na některé z obsažených témat, diskuzní fórum pro komunikaci, další související videa, informace a pokyny ke stažení zálohy kurzu a vlastní použití.

Přehled kurzů podle cílových skupin:

• Veřejná správa a informační technologie

Tento kurz je určen pro úředníky veřejné správy

• IT pracovník firmy jako mentor rozvoje digitálních kompetencí

Cílovou skupinou jsou IT pracovníci, kteří by kromě řešení technických problémů měli zároveň fungovat jako mentoři. V kurzu se dozvědí, jak mohou pomáhat zaměstnancům při vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.

• Rodina a digitální technologie

Cílovou skupinou kurzu jsou především rodiče a další rodinní příslušníci, kteří se v kurzu dozvědí, jak využívat smysluplně a bezpečně digitální technologie v rámci rodiny.

• Vedoucí pracovník

Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům větších i menších firem.

• Digitální začleňování

Tento kurz poslouží všem, kdo pracují s osobami digitálně vyloučenými či s osobami, které jsou digitálním vyloučením ohrožené.