Doporučený průchod systémem

V následující kapitole vám doporučíme, v jakém pořadí byste měli naším systémem procházet, abyste z něj měli co největší užitek.

Nástroje projektu DigiKatalog můžete využít nezávisle na sobě. Doporučujeme však, abyste postupovali podle následujícího postupu:

1. Registrace: www.evaldo.cz/user/login

Registrujte se zdarma na našem portále kliknutím na tlačítko Registrace zdarma. Vyplňte údaje a zvolte heslo.

2. Průchod Evaldem: www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi

Založte si uživatelský účet a absolvujte průchod online nástrojem Evaldo, který je klíčovým nástrojem našeho systému a který slouží k ověření úrovně vašich digitálních kompetencí.

3. Prohlížení dosažených výsledků

Po průchodu systémem se dozvíte, jaká je úroveň vašich digitálních kompetencí podle referenčního rámce DigComp 2.1 (viz kapitola DigComp 2.1). Každou kompetenci můžete rozkliknout a přečíst si její popis.

4. Srovnání dosažených výsledků:

Dosažené výsledky můžete dále porovnat.

a) Porovnejte své výsledky s povoláními v Národní soustavě povolání: www.evaldo.cz/povolani. Po průchodu Evaldem zadáte do vyhledávacího políčka povolání, které vás zajímá, a zjistíte, zda vaše digitální kompetence odpovídají doporučené úrovni pro tuto pozici.

b) Porovnejte své výsledky se svými předešlými výsledky, pokud test absolvujete několikrát.

5. Další vzdělávání:

Po průchodu Evaldem vám systém (v závislosti na dosažené úrovni) doporučí online kurzy a další vzdělávací materiály, pomocí nichž můžete dále rozvíjet své digitální kompetence. K těmto materiálům se zároveň dostanete přes odkaz Výukové materiály (www.evaldo.cz/vyukove-materialy).