Využití Národní soustavy povolání a digitálních kompetencí dle povolání vedoucími pracovníky

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vedoucí pracovníci mohou využít informace uvedené v Národní soustavě povolání.

Národní soustavu povolání, které byla v rámci projektu DigiKatalog obohacená o přenositelné digitální kompetence, mohou vedoucí pracovníci využít následovně:

1. K identifikaci toho, jaké povinné a doporučené kvalifikační předpoklady, odborné dovednosti, znalosti a přenositelné digitální kompetence odpovídají povolání jejich podřízených, kteří působí na dané pozici.

2. Za účelem popisu pracovní pozice, například při tvorbě pracovních inzerátů: V Národní soustavě povolání naleznou vedoucí pracovníci jak popis dané pozice, tak i výčet předpokladů pro výkon daného povolání. Sem patří odborné i obecné dovednosti, včetně přenositelných digitálních kompetencí, které sem byly přidány díky projektu DigiKatalog.

3. K nastavení mezd a platů dle regionu a povolání: Pro vybrané povolání je možné zjistit průměrné výdělky nejen v celé ČR, ale i v určitém regionu. Informace jsou rozděleny na mzdy a platy podle toho, zda je povolání vykonáváno ve veřejném, nebo soukromém sektoru.

Národní soustavu povolání a její propojení s referenčním rámcem DigComp 2.1 představujeme v následujícím videu: