Využití výukových materiálů vedoucími pracovníky

V této části se seznámíte s tím, které výukové materiály jsou vhodné pro vzdělávání vedoucích pracovníků a jejich podřízených.

Jak již bylo řečeno, kurzy v prostředí DigiVýuka mohou být využity pro sestavení individuálního vzdělávacího plánu. Naleznete zde jak kurzy, které jsou vhodné pro vzdělávání vedoucích pracovníků, tak i kurzy, které ocení jejich podřízení.

1. Kurzy vhodné především pro vzdělávání vedoucích pracovníků (zaměstnavatelů a veřejné správy)

Speciálně pro vedoucí pracovníky byly vytvořeny tyto kurzy:

Vedoucí pracovník

V rámci kurzu se vedoucí pracovníci seznámí například s následujícími tématy:

Tvorba infografiky: Pro vedoucí pracovníky je nezbytné, aby dokázali rychle a jednoduše vytvářet infografiky, které jim mohou pomoci s efektivní komunikací, a to jak s kolegy, tak i s veřejností.

Osobní informační management: Cílem tohoto kurzu je pomoci vedoucím pracovníkům k tomu, aby dokázali informace vhodným způsobem shromažďovat, získávat a zpracovávat tak, aby jich měli pro své rozhodnutí dostatek, nikam jim nemizely a současně jejich obstarávání věnovali jen omezenou část dne.

Netiketa: Netiketa je souhrn všeobecných pravidel slušného chování uživatelů na internetu. Vedoucí pracovníci se podílí na stanovení pravidel firemní kultury a jejich dodržování. Proto znalost pravidel netikety patří k základní výbavě každého vedoucího pracovníka.

IT pracovník firmy jako mentor rozvoje digitálních kompetencí:

Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou IT pracovníci, kteří by kromě řešení technických problémů měli zároveň fungovat jako mentoři. V kurzu se dozvědí, jak mohou pomáhat zaměstnancům při vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí. Tento kurz mohou vedoucí pracovníci doporučit zaměstnancům, kteří působí v jejich firmě v roli IT podpory. Kurz může tímto způsobem přispět ke zvyšování úrovně digitálních kompetencí zaměstnanců.

Veřejná správa a informační technologie:

Tento kurz je relevantní pro vedoucí pracovníky a zaměstnance veřejné správy, kteří často pracují s důvěrnými informacemi a daty s vysokými nároky na ochranu. V kurzu se naučí používat informační a komunikační technologie s ohledem na bezpečí a soukromí.

2. Kurzy vhodné především pro vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci se mohou rozhodnout pro některý z kurzů, které vycházejí z referenčního rámce DigComp 2.1. Při rozhodování se mohou řídit doporučeními, které se jim zobrazily po průchodu evaluačním nástrojem Evaldo, nebo se mohou rozhodnout dle vlastních preferencí.

Kurzy, které vycházejí z referenčního rámce DigComp 2.1:

Informační a datová gramotnost: V tomto kurzu se zaměstnanci naučí základní i pokročilé metody vyhledávání informací. Seznámí se s tím, jak používat netradiční vyhledávače. Porozumí tomu, jak fungují manipulativní zprávy a jak si na ně dát pozor.

Řešení problémů: Cílem tohoto kurzu je pomoci účastníkům při řešení nejčastějších technických problémů, se kterými se potýkáme na pracovišti i při práci z domova.

Píšeme, fotíme, kódujeme: V kurzu se mohou zaměstnanci naučit, jak se vyjadřovat pomocí textových, grafických a programovacích nástrojů a svou práci sdílet s ostatními.

Počítačová bezpečnost: Tento kurz se věnuje vybraným tématům bezpečnosti, ochrany a preventivních opatření, což je důležité téma, o kterém by měl mít povědomí každý zaměstnanec, který ke své práci používá počítač či mobilní zařízení.

Komunikace a spolupráce: Kurz se zaměřuje na oblast oblasti komunikace a spolupráce v online prostředí. Zaměstnanci se zde například dozvědí, jakým způsobem lze komunikovat v online prostředí a jaké nástroje k tomu použít.