Jak Evaldo funguje

V následující kapitole vám ukážeme, jak se Evaldo spouští a ovládá.

Nástroj Evaldo je optimalizovaný pro PC, notebook či tablet a spouští se na webovém prohlížeči. Také je dostupná plně funkční mobilní verze. Nástroj je volně přístupný po registraci uživatelem. Průchod Evaldem zabere cca 30 minut a je třeba dokončit ho celý najednou, protože jinak by nebylo možné správně změřit výsledky. Pokud ho uživatel nedokončí, bude muset začít znovu od začátku. Kvůli měření také není možné vracet se zpět k předešlému úkolu. Při průchodu Evaldem se doporučuje, aby měl uživatel otevřené vždy jen okno s Evaldem a nenechal se ničím vyrušovat

Prvním krokem je založení uživatelského účtu. K tomu slouží zelené tlačítko s nápisem REGISTRACE.

alt

Po registraci se uživatel přihlásí k účtu. Kromě toho se také můžete přihlásit přes svůj facebookový účet.

Po přihlášení se uživatel dostane na úvodní stránku, kde ho robot Evaldo seznámí s tím, jak nástroj ovládat. Přečtení pokynu se potvrzuje kliknutím na tlačítko OK. Úkoly se plní v hlavní části obrazovky, která je nalevo. V pravé části obrazovky se nachází ikony aplikací, které jsou potřeba pro plnění některých úkolů (email, webový prohlížeč, mobilní telefon) a kalendář, který ukazuje datum a čas. V pravém dolním rohu uživatel najde tlačítko NÁPOVĚDA, které může použít vždy, když potřebuje pomoci. Hned vedle se nachází tlačítko PŘESKOČIT ÚKOL, které použije v případě, že neví, jak úkol splnit, a chce pokračovat dál.

alt

Poté, co uživatel projde všemi pěti částmi, zobrazí se stránka, na které se dozví úroveň svých přenositelných digitálních kompetencí. Ukáže se jak celkový výsledek, tak i výsledek pro každou z pěti oblastí digitálních kompetencí (informační a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, tvorba digitálního obsahu, bezpečnost, řešení problémů). Uživatel se dozví, zda se v těchto oblastech nachází na úrovni začátečník, mírně pokročilý či pokročilý. (Popř. zda nebylo dost dat k tomu, aby se úroveň mohla změřit.)

alt

Pod každou oblastí jsou zobrazeny její jednotlivé podoblasti. Také v případě těchto podoblastí se uživatel dozví, jakou v nich dosáhl úroveň. Zároveň může každou podoblast rozkliknout a přečíst si její popis.

alt

Pokud uživatel absolvuje průchod několikrát, může zároveň své výsledky porovnat s těmi dřívějšími. Kromě toho se může podívat do Národní soustavy povolání a například porovnat, zda jeho výsledky odpovídají jeho současnému či vysněnému zaměstnání. V závislosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí uživateli vhodné vzdělávací materiály (online kurzy, videa apod.).