Využití rámce DigComp 2.1 vedoucími pracovníky

V této kapitole se dozvíte, proč je DigComp 2.1 důležitý pro vedoucí pracovníky a k jakým účelům ho mohou využít.

Z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce jsou důležité jak specifické, tak i přenositelné digitální kompetence, které definuje DigComp 2.1. Společnost a s ní i trh práce se rozvíjí velkým tempem. Z tohoto důvodu by vedoucí pracovníci měli klást důraz na to, aby se jejich podřízení uměli rychle přizpůsobit novým okolnostem, zkrátka aby si sami uměli poradit. Právě takoví zaměstnanci mají největší předpoklady k tomu, aby si udrželi zaměstnání a dále se profesně rozvíjeli.

DigComp 2.1 přistupuje k digitálním kompetencím holisticky. Nahlíží na ně v souvislosti s dovednostmi spojenými s řešením problémů. To znamená, že díky němu můžeme identifikovat, nejen jak je na tom daný člověk vzhledem k ovládání digitálních technologií, ale i jaký k nim má postoj a jak se umí přizpůsobit podmínkám, v nichž si musí poradit s nějakým problémem.

Vedoucím pracovníkům poslouží referenční rámec DigComp 2.1 k následujícím účelům:

1. Umožní jim identifikovat, co vše patří k přenositelným digitálním kompetencím.

2. Znalost referenčního rámce DigComp 2.1 je může motivovat k tomu, aby zapracovali na vzdělávání svém i svých podřízených v jednotlivých oblastech referenčního rámce DigComp 2.1. K tomuto účelu mohou využít, mimo jiné, i nástroje, které představujeme v této metodice. Pokud si zaměstnanci (a samozřejmě i samotní zaměstnavatelé) osvojí přenositelné digitální kompetence, zvládnou se efektivněji přizpůsobit novým podmínkám a samostatně řešit problémy a nové výzvy. Příkladem může být to, když je po zaměstnancích požadováno, aby začali ke komunikaci používat jiný nástroj, než na jaký byli zvyklí. V takovém případě jim práci usnadní, pokud budou vědět, jak použít nápovědu, že existují výuková videa, že se různé návody dají najít na YouTube či v různých diskuzních skupinách.