Úvod

V úvodní kapitole vás seznámíme s tím, komu je tato metodika určena a jak je strukturovaná.

Tato metodika je určená pro zaměstnance, kteří poskytují IT podporu ve firmách či kteří pracují s klienty. Sem patří například správce IT ve firmách, k jejichž povinnostem mimo jiné patří analýza požadavků a potřeb uživatelů a jejich řešení či školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů. Kromě toho zde naleznou doporučení i vedoucí IT pracovníci či ti, kteří působí na pozicích mentorů. Lidé, kteří pracují na těchto pozicích, musí efektivně komunikovat se zaměstnanci či klienty tak, aby nedocházelo k nedorozuměním. Proto se v první část této metodiky zaměříme na komunikační dovednosti, které by měli tito zaměstnanci ovládat.

Další část metodických doporučeních slouží jako inspirace zejména pro IT vedoucí pracovníky a pracovníky, kteří působí v roli mentorů rozvoje digitálních dovedností. Seznámí se zde s referenčním rámcem přenositelných digitálních kompetencí a s nejdůležitějšími částmi našeho systému, které z tohoto rámce vycházejí. Sem patří evaluační nástroj Evaldo, který slouží k ověření přenositelných digitálních kompetencí, a vzdělávací kurzy. V praktické části ukážeme, jak mohou tyto nástroje využít k rozvoji přenositelných digitálních kompetencí svých kolegů v netechnických pozicích.