Využití referenčního rámce DigComp 2.1 zaměstnanci MŠMT

V této kapitole se dozvíte, proč je DigComp 2.1 důležitý pro zaměstnance MŠMT a k jakým účelům ho mohou využít.

DigComp 2.1 zaměstnancům MŠMT poslouží k následujícím účelům:

1. Umožní jim identifikovat, co vše patří k přenositelným digitálním kompetencím.

Zaměstnanci MŠMT by měli věnovat pozornost přenositelným digitálním kompetencím mimo jiné i vzhledem k nedávným úpravám RVP ZV (Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání). V rámci těchto změn byl do RVP ZV začleněn nový vzdělávací obor (Informatika) a také nové klíčové kompetence, a to sice kompetence digitální, které mají v RVP ZV průřezový charakter. To znamená, že by měly být rozvíjeny smysluplně ve všech vzdělávacích oblastech. Zařazení digitálních kompetencí do RVP ZV odráží vzdělávací potřeby naší doby, v níž se digitální technologie staly pevnou součástí našich životů. Zároveň osvojení kompetencí spojených s využíváním digitálních technologií hraje velmi důležitou roli vzhledem k uplatnitelnosti na trhu práce současných i budoucích absolventů škol.

2. Digcomp 2.1 může sloužit pro účely dalšího vzdělávání zaměstnanců MŠMT a jako motivace k dalšímu rozvoji v oblasti digitálních kompetencí.

Referenční rámec DigComp 2.1 se zaměstnanců MŠMT může stát inspirací ke vzdělávání v jednotlivých oblastech, které je zajímají či v nich mají mezery. Výhodou referenčního rámce DigComp 2.1 je, že přistupuje k digitálním kompetencím holisticky. Nahlíží na ně v souvislosti s dovednostmi spojenými s řešením problémů. Příkladem může být to, že naše organizace zavede jiný nástroj, než na jaký jsme zvyklí (např. k pořádání online schůzek či k organizaci práce). Samozřejmě můžeme požádat někoho o radu, zároveň je však dobré vědět, že každý takový nástroj má nápovědu, většinou i výuková videa a že se různé návody dají najít na YouTube či v různých diskusních skupinách.