Zaměstnanec MŠMT

využití daného nástroje zaměstnanci MŠMT

Úvod

V této kapitole se seznámíte s tím, jak je metodika strukturovaná a co vše se v ní můžete dočíst.

Doporučený průchod systémem

V následující kapitole vám doporučíme, v jakém pořadí byste měli naším systémem procházet, abyste z něj měli co největší užitek.

Evaluační nástroj Evaldo

Nyní vám představíme klíčový nástroj našeho systému, který slouží k ověřování úrovně přenositelných digitálních kompetencí.

Využití nástroje Evaldo zaměstnanci MŠMT

V této části se dozvíte, jak mohou evaluační nástroj Evaldo používat zaměstnanci MŠMT. Součástí kapitoly je i přiložená metodika, kterou mohou zaměstnanci MŠMT doporučit pedagogům, kteří působí na základních a středních školách.

Ověřování přenositelných digitálních kompetencí pomocí nástroje Evaldo (Metodika pro práci s žáky posledních ročníků základních

Tato metodika je určena pro skupinovou či individuální práci s žáky posledních ročníků základních škol a s žáky škol středních, kteří se připravují na volbu budoucího povolání. Žáci by měli mít k dispozici počítač s připojením k internetu, na němž absolvují průchod online nástrojem Evaldo. Po úvodní evokaci se žáci seznámí s přenositelnými digitálními kompetencemi a referenčním rámcem DigComp 2.1, který obsahuje přehled těchto kompetencí. V hlavní části pracují s online nástrojem Evaldo, pomocí něhož si ověří úroveň svých přenositelných digitálních kompetencí. Dosaženou úroveň mohou následně porovnat s vysněným povoláním v Národní soustavě povolání.

Výukové materiály

V následující části se seznámíte s tím, jak se můžete pomocí našich materiálů vzdělávat v oblasti digitálních kompetencí.

Metodické materiály

Tato kapitola se zaměřuje na  metodiky vytvořené v rámci našeho projektu. Dozvíte se, jak jsou tyto metodiky strukturované. Zároveň vám představíme systém, ve kterém můžete metodiky nejen číst, ale také vytvářet.