Využití Národní soustavy povolání a digitálních kompetencí dle povolání

V této kapitole se seznámíte s tím, jak Národní soustavu povolání mohou využít zaměstnanci MŠMT.

Národní soustavu povolání, které byla v rámci projektu DigiKatalog obohacená o přenositelné digitální kompetence, mohou zaměstnanci MŠMT využít následovně:

Práci s Národní soustavou povolání mohou zaměstnanci MŠMT doporučit pedagogům, kteří pracují s žáky vyšších ročníků základních škol a s žáky středních škol. Žáci, kteří se připravují na budoucí povolání, si zde mohou například ověřit, jaká úroveň digitálních kompetencí odpovídá tomu, co by měli zvládat, pokud chtějí v budoucnu získat vysněné povolání. Zároveň si udělají představu o tom, jaké digitální kompetence by měli rozvíjet.

Následující video video vás seznámí s tím, jak je EVALDO propojen s Národní soustavou povolání: