Využití metodických materiálů zaměstnanci MŠMT

V této části vás seznámíme s tím, kterou z našich metodik by mohli využít zaměstnanci MŠMT. Kromě toho se dozvíte, jakým způsobem můžete náš nástroj využít k tvorbě vlastních metodik.

Z vytvořených metodik bude zaměstnance úřadu práce zajímat především Metodika pro identifikaci osob digitálně vyloučených a negramotných (www.evaldo.cz/metodiky/metodika-identifikace-osob-digitalne-vyloucenych…), a to především ta část, kde se hovoří o práci s dětmi a mladistvými. Dočtete se zde o problémech spojených s nízkou digitální gramotností a o typických rizicích spojených s užíváním internetu. Metodika dále obsahuje okruhy otázek, na které je vhodné při rozhovoru zaměřit pozornost.

Pokud nastane situace, že budou vedoucí pracovníci MŠMT zvažovat krátkodobý či dlouhodobější přechod na práci z domova, mohou využít Metodiku práce z domova (www.evaldo.cz/metodiky/metodika-prace-z-domova). Zde se seznámí s různými aspekty tohoto způsobu práce, včetně právní problematiky.

Zaměstnanci MŠMT mohou systém, ve kterém jsou metodiky vytvářeny, využít pro tvorbu a publikaci vlastních metodik.

Podrobnější informace k tvorbě metodik naleznete v naší Metodice tvorby metodik, která zároveň obsahuje názorné videonávody, ze kterých se dozvíte, jak lze hotovou metodiku do systému vložit: www.evaldo.cz/metodiky/tvorba-metodik-v-prostredi-met-sos

Se strukturou našich metodik se můžete seznámit prostřednictvím následujícího videa: