Úvod

V této kapitole se seznámíte s tím, jak je metodika strukturovaná a co vše se v ní můžete dočíst.

V následující metodice vás seznámíme s nástroji, které vznikly v rámci projektu DigiKatalog a které můžete využít ke zvyšování přenositelných digitálních kompetencí. V první části stručně popisujeme náš systém a vysvětlíme rámec DigComp 2.1, ze kterého tento systém vychází. Dále vám doporučíme, jakým způsobem můžete systémem procházet, a popíšeme materiály a nástroje, které jsme pro vás připravili. Za každým popisem následuje kapitola věnovaná konkrétnímu využití daného nástroje zaměstnanci MŠMT.