Školení zaměstnanců

K náplni práce IT pracovníků patří i školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů. V této kapitole se dozvíte pár tipů, jak takové školení uskutečnit.

Pokud zavádíte ve firmě nový IT nástroj či měníte nějaké IT řešení, budou vaši zaměstnanci potřebovat vaši podporu. Musíte být připraveni zavést podrobné školení pro všechny zaměstnance, kteří budou platformu používat.

Představte a vysvětlete funkce nového nástroje a zdůrazněte, jak jsou konkrétně užitečné pro dané zaměstnance.

K podpoře zaměstnanců by měl sloužit i návod, a to buď v podobě video tutoriálů či v podobě srozumitelných a stručných návodů doplněných obrázky. Nejlepší je kombinace obojího. Ujistěte se, že jsou vaše návody srozumitelné, stručné.

Tipy pro školení zaměstnanců:

• Hlasitost a tempo:

Dávejte si pozor, aby vám bylo rozumět. Mluvte dostatečně hlasitě a ne příliš rychle tak, aby vás posluchači zvládli dobře pochopit. Pokud si nejste jistí, jak váš projev působí, můžete se zkusit dopředu nahrát.

• Používejte analogie k vysvětlení složitých pojmů (procesů):

Analogie je srovnání dvou věcí na základě podobnosti. Přirovnáváte něco, co posluchači neznají, k něčemu, co znají. (Tohle je to jako...)

• Vizuální znázornění:

Mnohdy je obrázek lepší než slova. Pokuste se v prezentaci používat obrázky, grafy apod., aby vás posluchači lépe pochopili

• Propojení s předchozími zkušenostmi:

Pokud se vám podaří přimět posluchače, aby dávali nové informace do souvislosti s jejich vlastními životními zkušenostmi, pomáháte jim tím propojit nový obsah s věcmi, které již znají. (Ptejte se: Už jste se setkali s něčím podobným? Připomíná vám to něco?)