Využití výukových materiálů zaměstnanci úřadu práce

V této části vám ukážeme, jak můžete výukové materiály využít jak při práci s klienty, tak i k vlastnímu vzdělávání.

Využití při poradenských pohovorech s klienty a žáky

Součástí práce zaměstnanců úřadu práce je poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání, které mohou zlepšit pozici klientů na trhu práce. Motivace je důležitým před- pokladem k tomu, aby se uchazeči začali vzdělávat v oblasti digitálních kompetencí a aby daný kurz dokončili. Proto potřebují vědět, že jim absolvování kurzu k něčemu bude, že jim pomůže dosáhnout jejich cíle. Zde dobře funguje propojení s Národní soustavou povolání, kde si uchazeči mohou přečíst, které digitální kompetence by měli zvládat, aby byli připraveni efektivně vykonávat vysněné povolání. Zároveň jim evaluační nástroj Evaldo pomůže určit, ve kterých oblastech mají mezery.

Využití při skupinových aktivitách

Jelikož kurzy lze využít jak k samostudiu, tak i při práci ve skupinách a/či s lektorem, mohou si některé z nich klienti projít v učebnách, a to například v rámci skupinového poradenství v Job Clubu, které probíhá formou opakovaných skupinových setkání v malých skupinách o 8 až 10 účastnících. Výběru daného kurzu může předcházet seznámení s přenositelnými digitálními kompetencemi (www.cdk.nsp.cz/digitalni-kompetence) a ideálně i ověření úrovně digitálních kompetencí.

Vzdělávání zaměstnanců úřadu práce

V neposlední řadě mohou kurzy využít zaměstnanci úřadu práce k vlastnímu vzdělávání. Níže vybíráme kurzy, které by vzhledem ke svému obsahu mohly zaměstnancům úřadu práce přinést užitečné poznatky:

Digitální začleňování: Tento kurz je určen všem, kteří pracují s osobami digitálně vyloučenými. Cílem kurzu je poskytnout přehled o současné situaci v oblasti digitálního vyloučení. Vysvětluje, kdo a proč je touto nerovností ohrožen. Zaměřuje se na způsoby, jak rozpoznat své vzdělávací potřeby a ověřit své digitální kompetence. Poskytuje přehled vzdělávacích příležitostí v této oblasti a popisuje, jaké charakteristiky by měla kvalitní vzdělávací nabídka splňovat.

Veřejná správa a informační technologie: Tento kurz je relevantní pro zaměstnance úřadu práce zejména proto, že často pracují s důvěrnými informacemi a daty s vysokými nároky na ochranu. V kurzu se naučí používat informační a komunikační technologie s ohledem na bezpečí a soukromí.