Zaměstnanec úřadu práce

Úvod

V úvodní kapitole se seznámíte s tím, jak je metodika strukturovaná a co vše se v ní můžete dočíst.

Doporučený průchod systémem

V následující kapitole vám doporučíme, v jakém pořadí byste měli naším systémem procházet, abyste z něj měli co největší užitek.

Evaluační nástroj Evaldo

Nyní vám představíme klíčový nástroj našeho systému, který slouží k ověřování úrovně přenositelných digitálních kompetencí.

Využití nástroje Evaldo zaměstnanci úřadu práce

Následující část pojednává o tom, jak mohou evaluační nástroj Evaldo využít zaměstnanci úřadu práce při práci s různými skupinami klientů. Součástí kapitoly je Metodika pro práci s mladistvými klienty, která obsahuje pracovní list.

Výukové materiály

V následující části se seznámíte s tím, jak se můžete pomocí našich materiálů vzdělávat v oblasti digitálních kompetencí.

Metodické materiály

Tato kapitola se zaměřuje na  metodiky vytvořené v rámci našeho projektu. Dozvíte se, jak jsou tyto metodiky strukturované. Zároveň vám představíme systém, ve kterém můžete metodiky nejen číst, ale také vytvářet.