Využití Národní soustavy povolání a digitálních kompetencí dle povolání

Následující kapitola vám objasní, jak Národní soustavu povolání využívají zaměstnanci úřadu práce a jak toto využití obohatilo začlenění digitálních kompetencí.

Národní soustavu povolání zaměstnanci úřadu práce ve své praxi využívají, proto lze předpokládat, že ocení její rozšíření o oblast digitálních kompetencí. Na základě rozhovorů se zaměstnanci úřadu práce během našich workshopů byly identifikovány tyto způsoby využití Národní soustavy povolání:

Při práci s klienty využívají zaměstnanci úřadu práce kompetence zde popsané (včetně digitálních) vždy, když klient tápe nad svým sebehodnocením. Klient může zde uvedené formulace využít pro sestavení CV či motivačního dopisu.

Zaměstnanci úřadu práce pracují s Národní soustavu povolání při zhodnocení kompetencí klienta v případě změny povolání. Klient si zde může ověřit, které kompetence (včetně digitálních) musí získat, aby mohl toto povolání vykonávat. Případně ho zaměstnanec úřadu práce může nasměrovat na vhodný rekvalifikační kurz.

Národní soustavu povolání ukazují zaměstnanci úřadu práce skupinám žáků při přednáškách či workshopech určených pro ZŠ a SŠ. Žáci mají možnost do NSP nahlédnout, zjistit, co zde najdou, a klást otázky. Toto zkoumání NSP může být rozšířeno o práci s evaluačním nástrojem Evaldo. Po průchodu se mohou žáci podívat, zda jejich úroveň digitálních kompetencí odpovídá tomu, co by měli zvládat, pokud chtějí v budoucnu získat vysněné povolání. Zároveň si udělají představu o tom, jaké digitální kompetence by měli rozvíjet.