Využití rámce DigComp 2.1 zaměstnanci úřadu práce

V této kapitole se dozvíte, proč je DigComp 2.1 důležitý pro zaměstnance úřadu práce a k jakým účelům ho mohou využít.

Z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce jsou důležité jak specifické, tak i přenositelné digitální kompetence, které definuje DigComp 2.1. Společnost a s ní i trh práce se rozvíjí velkým tempem. Z tohoto důvodu zaměstnavatelé kladou důraz na to, aby se jejich zaměstnanci uměli rychle přizpůsobit novým okolnostem, zkrátka aby si sami uměli poradit. Právě takoví zaměstnanci mají největší předpoklady k tomu, aby si udrželi zaměstnání a dále se profesně rozvíjeli.

DigComp 2.1 přistupuje k digitálním kompetencím holisticky. Nahlíží na ně v souvislosti s dovednostmi spojenými s řešením problémů. To znamená, že díky němu můžeme identifikovat nejen jak je na tom daný člověk vzhledem k ovládání digitálních technologií, ale i jaký k nim má postoj a jak se umí přizpůsobit podmínkám, v nichž si musí poradit s nějakým problémem. Příkladem může být to, že se najednou ocitneme v zaměstnání, kde se používá ke komunikaci jiný nástroj, než na jaký jsme zvyklí. Samozřejmě můžeme požádat někoho o radu. Zároveň bychom však měli vědět, že každý takový nástroj obsahuje nápovědu, většinou i výuková videa a že se různé návody dají najít na YouTube či v různých diskuzních skupinách. Abychom to tedy shrnuli. Vzhledem k náplni práce zaměstnanců úřadu práce je důležité to, že osvojení přenositelných digitálních kompetencí přispívá k uplatnitelnosti na trhu práce a umožňuje nám rychle se přizpůsobit novým podmínkám v případě ztráty původního zaměstnání.

DigComp 2.1 zaměstnancům úřadu práce poslouží k následujícím účelům:

• Umožní jim identifikovat, co vše patří k přenositelným digitálním kompetencím, které jsou potřebné pro uplatnění na trhu práce.

• Pomůže jim identifikovat osoby digitálně vyloučené či osoby s nízkou úrovní digitálních kompetencí, které patří k častým klientům úřadu práce.

• Poradenská činnost prováděná zaměstnanci úřadů práce může být díky znalosti referenčního rámce DigComp 2.1 rozšířena o dimenzi přenositelných digitálních kompetencí.