Využití metodických materiálů zaměstnanci úřadu práce

V této části doporučujeme zaměstnancům úřadu práce konkrétní metodiky, které mohou využít pro svou práci.

Z vytvořených metodik bude zaměstnance úřadu práce zajímat především Metodika pro identifikaci osob digitálně vyloučených a negramotných (www.evaldo.cz/metodiky/metodika-identifikace-osob-digitalne-vyloucenych…), a to především ta část, kde se hovoří o práci s nezaměstnanými. Naleznete zde dotazník, který vám poslouží při vedení rozhovoru s klientem. Dotazník vám pomůže rozlišit, do jaké míry je daný uchazeč ohrožen digitálním vyloučením a jakým problémům čelí. Podle výsledků dotazníků jsou uchazeči rozděleni do různých skupin a na základě tohoto rozdělení jsou popsány možnosti zapojení uchazeče o zaměstnání do aktivit či podpory poskytované Úřadem práce ČR.

Pokud se mezi klienty vyskytnou jedinci, kteří zvažují přechod na práci z domova, můžete jim doporučit Metodiku práce z domova (www.evaldo.cz/metodiky/metodika-prace-z-domova). Zde si mohou například udělat interaktivní test, který jim pomůže identifikovat, zda je pro ně tento způsob práce vhodný. Kromě toho se seznámí i s dalšími aspekty tohoto způsobu práce, včetně právní problematiky.

Zaměstnanci úřadu práce mohou systém, ve kterém jsou metodiky vytvářeny, využít pro tvorbu a publikaci vlastních metodik. Jak takovou metodiku vytvářet se dozvíte v Metodice tvorby metodik (www.evaldo.cz/metodiky/tvorba-metodik-v-prostredi-met-sos).

Se strukturou našich metodik se můžete seznámit prostřednictvím následujícího videa: