Využití rámce DigComp 2.1 vedoucími pracovníky IT

V této kapitole se dozvíte, proč je DigComp 2.1 důležitý pro vedoucí IT pracovníky a k jakým účelům ho mohou využít.

Pro zaměstnance jsou důležité jak specifické, tak i přenositelné digitální kompetence, které definuje DigComp 2.1. Proto je důležité, aby se v těchto kompetencích zaměstnanci rozvíjeli. Společnost a s ní i trh práce se rozvíjí dynamickým tempem. Z tohoto důvodu zaměstnavatelé kladou důraz na to, aby se jejich zaměstnanci uměli rychle přizpůsobit novým okolnostem, zkrátka aby si sami uměli poradit.

DigComp 2.1 přistupuje k digitálním kompetencím holisticky. Nahlíží na ně v souvislosti s dovednostmi spojenými s řešením problémů. To znamená, že díky němu můžeme identifikovat nejen jak je na tom daný člověk vzhledem k ovládání digitálních technologií, ale i jaký k nim má postoj a jak se umí přizpůsobit podmínkám, v nichž si musí poradit s nějakým problémem. Příkladem může být to, když se zaměstnanec musí naučit pracovat s novým nástrojem. Samozřejmě můžeme požádat někoho o radu, zároveň je však dobré, pokud budeme vědět, že každý takový nástroj má nápovědu, většinou i výuková videa. Různé návody dají najít na YouTube či v různých diskusních skupinách.

DigComp 2.1 vedoucím IT pracovníkům (a zaměstnancům) poslouží k následujícím účelům:

• Umožní jim identifikovat, co vše patří k přenositelným digitálním kompetencím, které jsou potřebné pro dané povolání.

• Pomůže jim v návaznosti na další nástroje (Evaldo, kurzy) tyto přenositelné digitální kompetence identifikovat a rozvíjet u zaměstnanců dané firmy.