Využití výukových materiálů vedoucími IT pracovníky

V této části vám ukážeme, jak můžete výukové materiály využít pro své zaměstnance, tak i k vlastnímu vzdělávání.

Využití pro vzdělávání zaměstnanců

Jednou z rolí vedoucích IT pracovníků je poskytování informací o možnostech dalšího vzdě- lávání, které přispívá ke zvýšení úrovně digitálních kompetencí zaměstnanců. V našich kurzech se zaměstnanci mohou vzdělávat v oblastech, které jsou důležité pro výkon jejich zaměstnání. Např. v kurzu Řešení problémů se dozvědí, jak mohou sami vyřešit některé problémy s nefungujícím počítače či mobilem.

Kurz Píšeme, fotíme, kódujeme můžete doporučit všem zaměstnancům, kteří pracují s textem či vizuály. Seznámí se zde s vhodnými nástroji a naučí se základní principy jejich ovládání. Naučí se, jak psát poznámky, formátovat text, upravit a sdílet fotografie či nakreslit obrázek.

Velmi přínosný je také kurz Počítačová bezpečnost, který se zaměřuje na některá témata bezpečnosti, ochrany a preventivních opatření, jejichž dodržováním mohou zaměstnanci předejít některým problémům. Naučí se zde, jak se vyhnout nepříjemným situacím s vážnými následky – například při ztrátě zařízení, při používání sociálních sítí, při psaní e-mailů nebo při ukládání souborů do cloudu.

Vytvoření individuálního plánu dalšího vzdělávání

Zaměstnanci mohou využít doporučené kurzy k tomu, aby si naplánovali, jakým způsobem (a ve kterých oblastech) se budou dále vzdělávat.

Kromě kurzů, které vznikly v rámci DigiKatalogu, jim můžete doporučit jim dále můžete následující hromadné otevřené vzdělávací kurzy (MOOC):

Zahraniční:

• Coursera: www.coursera.org

Uživatelsky příjemný portál, který nabízí řadu kurzů z různých oborů, od psychologie, přes humanitní obory až po programování, psychologie a chemie. Většina kurzů je vyučována v angličtině, ale najdete tu i kurzy v jiných jazycích. Velká část kurzů je zdarma. Platí se za možnost získat certifikát.

• Futurelearn: www.futurelearn.com

Tento portál založila Open University, nalezneme zde širokou nabídku kurzů, které pokrývají řadu různých témat. Probíhající kurzy zde můžete absolvovat zdarma. Zpoplatněný je přístup ke všem kurzům (to jest i k těm proběhlým).

• Udacity: www.udacity.com

Zde naleznete hlavně kurzy z oblasti informační technologie či matematiky. Kurzy jsou zpoplatněné.

• Code Academy: www.codecademy.com

Na tomto portále se můžete naučit kódovat. Zdarma je základní balíček, který obsahuje interaktivní lekce a procvičování.

• Khan Academy: www.khanacademy.org

Tento portál je zaměřený hlavně na základní a střední školy. Materiály jsou dostupné v několika jazycích (včetně češtiny)

• Digitální Garáž: learndigital.withgoogle.com/digitalnigaraz

Digitální garáž nabízí online kurzy od společnosti Google. Najdete tu například kurzy z oblasti marketingu vyhledávání na internetu či SEO. Kurzy jsou zdarma a dostupné v češtině.

České:

• Seduo: www.seduo.cz

Na tomto portále naleznete například kurzy zaměřené na obchod, komunikaci, leadership, marketing, kancelářské softwary, jazyky či osobní rozvoj. Většina kurzů je zpoplatněna, ale pár kurzů je dostupných zadarmo.

• Learn2Code: www.learn2code.cz

Jak již název napovídá, tento web nabízí kurzy zaměřené na kódování. Kurzy jsou většinou zpoplatněné, ale dá se tu najít i pár kurzů, které jsou zdarma.

• DigiSkills: www.digiskills.cz

Web obsahuje kurzy online videa a mikrokurzy z oblasti produktivity a digitálních inovací. Kurzy jsou zpoplatněné, ale můžete si je vyzkoušet zdarma.

Vzdělávání IT vedoucích pracovníků

V neposlední řadě mohou využít kurzy IT vedoucí pracovníci ke svému vlastnímu vzdělá- vání. V nabídce naleznou kurz IT pracovník firmy jako mentor rozvoje digitálních kompe- tencí, jehož cílovou skupinou jsou IT pracovníci, kteří zároveň fungují jako mentoři. V kurzu se dozvědí, jak mohou pomáhat zaměstnancům při vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.