Využití nástroje Evaldo pro vedoucí IT pracovníky

V této části se dozvíte, jak mohou evaluační nástroj Evaldo používat vedoucí IT pracovníci, kteří působí v roli mentorů.

Vedoucí IT pracovníci mohou nástroj využít jak za účelem identifikace úrovně přenositelných digitálních kompetencí zaměstnanců, tak i k jejich motivaci.

Identifikace úrovně přenositelných digitálních kompetencí zaměstnanců

• Využití Evalda k podrobnější identifikaci oblastí přenositelných digitálních kompetencí:

Seznamte zaměstnance s Evaldem a doporučte zaměstnancům, aby si ověřili své přenositelné digitální kompetence.

• Rozhovor nad výsledky a doporučení:

Pomocí rozhovoru se společně zamyslete nad tím, jak se zaměstnancům dařilo, co jim dělalo největší problémy či co je překvapilo s ohledem na jejich výsledky.

Zaměstnance dále upozorníme, že nyní mohou absolvovat některý z kurzů, které jim Evaldo doporučil.

Motivace ke zlepšování v oblasti přenositelných digitálních kompetencí

Pokud chceme, aby se zaměstnanci zlepšili v oblasti digitálních kompetencí, měli bychom se nejdříve soustředit na jejich motivaci. Pokud IT pracovníci fungují zároveň v roli mentorů, mohou Evalda propojit s motivačními pohovory, během nichž se budou snažit zaměstnance motivovat k dalšímu rozvoji.

Součástí motivačního rozhovoru či jeho pokračováním může být i demonstrace přenositelných digitálních kompetencí pomocí nástroje Evaldo. Právě tento nástroj může poskytnout odpověď na otázku „K čemu mi to je?” Mentor může zaměstnancům demonstrovat na několika úkolech, k čemu se dají digitální technologie využít. Například hned v úvodu si uživatel v simulovaném prostředí vyřizuje občanský průkaz. Na tuto demonstraci můžeme navázat diskuzí o tom, jakým způsobem nám slouží digitální technologie při komunikaci s veřejnou správou, při hledání práce a v dalších aspektech osobního života.

Využití nástroje Evaldo k tvorbě vlastních scénářů

Nástroj Evaldo můžete využít také k tomu, že si vytvoříte vlastní scénář, který bude v souladu s potřebami vašich zaměstnanců či klientů.