Personalista (Právo)

Tento text je určen pro personalisty, seznámí se v něm s právními podmínkami práce z domova.

Práce z domova a pracovní úraz

Následující řádky shrnují, k čemu dojde v případě, že se domáckému zaměstnanci stane pracovní úraz. Dozvíte se, na co má zaměstnanec právo a jak by měl postupovat zaměstnavatel.

Náklady na práci zaměstnance

Následující text pokrývá problematiku, která je spojená s náklady na práci zaměstnance při práci z domova. Dozvíte se, kdo má tyto náklady nést a jakým způsobem se dá situace řešit.

Ochrana dat a citlivých údajů

Následující text shrnuje povinnosti související s ochranou dat a citlivých údajů. Zároveň se zde dočtete, jakým způsobem by měl zaměstnavatel data a citlivé údaje chránit.