TEST: Hodí se pro vás práce z domova?

Ocitli jste se v situaci, kdy máte možnost pracovat z domova, ale nejste si jistí, zda je to pro vás ta správná volba? Pokud ano, můžete zkusit následující test. Zaškrtněte vždy ten výrok ze dvou, se kterým se více identifikujete.

TEST

Jak jste na tom s ochotou ke změně?

 1. Změny mi nedělají problémy, snadno se přizpůsobím.
 2. Změna mého chování nebo prostředí je pro mne bolestná.

Komentář: Práce z domova je pro člověka zvyklého chodit na pracoviště s ostatními kolegy hodně velkou změnou, která vyžaduje přizpůsobení, aktivní vytváření a úpravu pracovních návyků. Pokud změny nemáte rádi, bude pro vás práce z domova hodně velkou výzvou.

TIP: Práce se změnou. Zamyslete se nad tím, kdy ve vašem životě proběhla velká změna pracovních návyků. Byl to začátek a konec vysoké školy? Přechod na jinou práci či jiné pracoviště? Zkuste si ujasnit, co vám v takovém případě pomohlo změnu lépe zvládnout Využijte tyto zkušenosti při přechodu na práci z domova. 

Jste připraveni plnit svá předsevzetí?

 1. Když si něco umíním, také toho dosáhnu.
 2. Pokud vůbec nějaké předsevzetí udělám, vždycky mi do toho něco vleze.

Komentář: Je užitečné, pokud umíte být „sám sobě šéfem“, dokážete si nastavit úkoly a parametry plnění, pro něco se rozhodnout a dodržet to. Při práci z domova člověk není vystaven takové míře kontroly, jako je to mu například při práci v kanceláři. Proto musí mít kontrolní mechanismy nastavené hlavně sám v sobě, ve své vlastní hlavě.

„Nikdo tě nebude popohánět, musíš mít dost sebekontroly, abys udělal práci, kterou se ti dělat nechce.“  Dušan, IT tester

TIP: Sepište si vše na papír. Udělejte nějaké rozhodnutí či si nastavte pravidlo a napište ho. Budete tak mít před očima, pro co jste se rozhodli. Papír vám umožní srovnat si myšlenky, „vyslovit“ to, co by jinak bylo jenom vágní představou.

TIP: Zvykněte si. Nesnažte se svá předsevzetí udržovat pouze vůlí. Zařiďte, aby se z nich stal zvyk. Pokud něco uděláte několikrát po sobě, budete mít sklon udělat to v podobné situaci znovu a znovu. (Za takové opakované plnění nějakého úkolu se třeba můžete odměnit něčím příjemným.) Obvykle se uvádí, že po necelém měsíci opakované činnosti je těžší s ní přestat, než v ní pokračovat. Tak vydržte pár týdnů a půjde to samo.      

Jste nezávislí?

 1. Je pro mne příjemné, když se mohu sám rozhodnout, jakým způsobem, kdy a kde úkol zpracuji.
 2. Jsem rád, když mi někdo řekne, co, kdy, kde a jak mám dělat.

Komentář: Máte výhodu, pokud jste spíš člověk, který rád dělá věci po svém. Pokud máte rádi bezpečí, které je dáno tím, že vám někdo jiný organizuje pracovní čas, budete muset vyvinout při práci z domova zvýšené úsilí. Aktivně se doptávejte a zjišťujte parametry zadaných úkolů.

TIP: Zaveďte rutinu. Co nejrychleji si vytvořte rutinu a nechte si ji odsouhlasit. Pokud si při práci z domova nejste jistí, jak má vše probíhat, nastavte si pevný rámec „kdy, kde, jak“ a potvrďte si se svým nadřízeným, že je to tak v pořádku. (Pokud nechcete svého šéfa s takovou věcí zatěžovat, tak to prostě proberte s někým, komu věříte.) Nastavený rámec vám dá pocit bezpečí.

„Bylo dobré vymezit si pauzy. Na každou hodinu třeba čtvrthodinu. To jsem pak bral, že je to povolené. Poradil mi to bratr, který vystudoval ekonomku – bavil jsem se s ním proto, že ho beru jako odborníka.“ Aleš, vědec, biolog

Jste hodně poctiví?

 1. Nějak si svoje úkoly odpracuji, zvlášť to neřeším.
 2. Hodně mi záleží na tom, abych zaměstnavateli odvedl tolik práce, na kolik mne najal.

Komentář: Přiznejme si, že člověk na pracovišti většinou netráví 100 % času pouze prací. (Pokud tedy nedělá někde v call centru, na lince nebo u kasy.) Občas si dá kávu či prohodí s kolegou v kuchyňce několik slov.

„Osobně si nedovedu představit, že bych někde pracoval osm hodin, pět dní v týdnu. Zřejmě to lidé zvládají, ale buď to fejkujou, nebo jsem divnej.“ Richard, IT specialista

Při tvůrčí práci je důležité, abychom mohli o věcech přemýšlet. To se navenek může projevovat tak, že člověk vypadá, jako kdyby nic nedělal. Pokud takový čas trávíme v „oficiální“ kanceláři, máme sklon to brát tak, že je to v pořádku. Sedíme s ostatními v jedné místnosti a jsme na místě, „kdyby něco bylo potřeba“, takže se vše zdá normální.  Při práci z domova to takhle nefunguje – pokud jsme hodně poctiví, máme sklon vyčítat si, že nepracujeme tak dlouho a usilovně, jak bychom měli. To se stává celkem často.      

„Mám pocit, že když si dám kafe, tak unikám z pracovní doby a dělám si volno. Klidně si ho doma protáhnu na půl hodiny a je to blbý.“ Aleš, vědec, biolog

Je tedy dobré zamyslet se nad tím, zda vaše svědomí unese, že osm hodin plné práce z domova vyžaduje daleko vyšší nasazení než osm hodin pobytu v kanceláři, kde to zdaleka není jen o práci. A že tedy doma rozhodně nebudete trávit prací celou oficiální pracovní dobu. Někdo to akceptuje:

„Musím udělat za pár hodin hodně moc. Nedá se dělat 8/5 hodin v týdnu.“ Dušan, IT tester     

„Jsem placený od nominální hodiny, měl bych odpracovat tolik a tolik hodin – reálně to hodně závisí na situaci, dělám support pro zákazníky. Třeba když jdu na oběd, tak přemýšlím o problému… může to kolísat každý týden, asi to bude míň, třeba 60, 80 %.“ Richard, IT specialista

Pokud mezi tuto skupinu nepatříte, zde je několik tipů:

TIP: Vytvořte si osobní „pracovní výkaz“ neboli formulář, do kterého si budete zapisovat, kolik hodin jste odpracovali a kdy.

„Vyloženě si vyměřte pracovní dobu – když člověk ví, že si osmičku musí odpracovat, pomůže to. Nastavte si stopky.“ Aleš, vědec, biolog

Pracovní výkaz ukonejší vaše svědomí. Budete vědět, na čem jste.

TIP: Smiřte se s tím, že pracujete, i když to není vidět.

„Problémy si rozmýšlím – v práci mám pocit, že bych měl něco dělat, ale to člověk potřebuje – přemýšlet o tom. Člověk nedělá, že by sedl a mastil do počítače – musí o tom přemýšlet…“ Richard, IT specialista

TIP: Zaměřte se na termíny.  Soustřeďte se spíše na termín úkolu než na počet hodin, který nad úkolem strávíte. Ten si nechte potvrdit zadavatelem či šéfem. Berte to tak, že jste dobrý zaměstnanec, když tuto „smlouvu“ naplníte. V roli zaměstnance pracujícího z domova jste trochu jako živnostník, který je najatý na konkrétní úkol za konkrétní odměnu. Taková psychologická smlouva vás uklidní.

„Komunikuju se zadavatelem napřed po mailu, pak telefonem. Dohodneme se na časové dotaci – zadavatel má často dobrý odhad.“  Mirka, grafička      

Rádi pracujete s IT nástroji?

 1. Snažím se pochopit, co nového programátoři připravují, ale popravdě řečeno mne všechny ty nové produkty spíš otravují.
 2. Cítím se v IT světě jako ryba ve vodě.

Komentář: Pokud si rádi hrajete s novými IT nástroji, máte výhodu. Práce z domova je do značné míry umožněna právě pomocí zařízení sloužících ke komunikaci na dálku, které umožňují pracovat odděleně od ostatních, poslat jim bezproblémově výstupy své práce a rychle získat zpětnou vazbu. Lidé, kteří pracují z domova a zároveň využívají možností chatu, sdílených dokumentů a videokonferencí, bývají spokojenější a efektivnější než ti, kteří využijí pouze mail při zadávání a odevzdávání práce.

TIP: IT nástroje. Snažte se zajistit efektivní IT nástroje, které umožní on-line zpětnou vazbu a usnadní komunikaci. Pokud to uděláte předem, nebudete to řešit až v okamžiku, kdy nutně potřebujete videokonferenci. Sdílený dokument může hodně pomoci. Přesvědčte se o tom tak, že ho vyzkoušíte.

Máte schopnost sebereflexe?

 1. Dokážu se na své jednání podívat z odstupu a přemýšlet o tom, co mi jde a co ne.
 2. Nějak pracuji, ale vlastně příliš nepřemýšlím, jak to dělám.

Komentář: Pokud dokážete reflektovat vlastní chování, máte výhodu. Většina tipů týkajících se organizace času a duševní hygieny vychází z reflexe. To znamená, že se nejdříve zaměříme na to, jak se při práci chováme. Potom upravíme chování žádoucím směrem. Pokud pracujete intuitivně, „ani nevíte jak“, bude pro vás přechod na práci z domova náročnější a bude se vám hůře pracovat s praktickými tipy a návody.

TIP: Analyzujte něco, co děláte. Zkuste si vybrat nějakou oblast vaší činnosti a podrobněji ji rozebrat. Jste spokojeni s tím, jak tuto činnost vykonáváte? Narazili jste na nějaké slabé místo? Můžete ji nějak zlepšit? Využijte tip z oblasti osobního rozvoje nebo sebemanagementu (řízení osobního výkonu), zkuste ho zavést do vlastního života a hrát si s ním. Pokud se to podaří jednou, máte reálnou šanci, že se to podaří i podruhé. A věřte, že při adaptaci na práci z domova mohou být tipy a návody, které na základě vlastní reflexe zavedete do pracovního života, hodně užitečné. 

Rádi si osobně popovídáte s kolegy, rádi s nimi jdete na oběd?

 1. V práci mi lidé nechybí, potřebuji tam především pracovat.
 2. Lidé mne v práci inspirují, rád/a se s nimi bavím a konzultuji problémy.

Komentář:„Záleží na tom, jak moc kolem sebe člověk potřebuje lidi. Jsou lidi, co kolem sebe potřebují teplo smečky.“ Vojtěch, vysokoškolský pedagog    

Pokud patříte k typům lidí, kteří rádi pracují v klidu se svým počítačem, jste ve výhodě. I v takovém případě však bývá užitečné kompenzovat samotu při práci nějakou sociální činností, abyste za čas nepropadli pocitu, že jste poslední člověk na Zemi. Kolegové vás mohou na jedné straně rušit při soustředění, na druhé straně mohou být zdrojem informací, nápadů a inspirace, stejně jako vaší potřeby obyčejného lidského kontaktu. A také vám mohou pomoci, abyste snadněji udrželi pracovní režim.

TIP: Jak být mezi lidmi? Vymyslete, jak to udělat, abyste i během práce z domova občas pobývali mezi lidmi. Navrhněte, jakým způsobem si budete kompenzovat menší mezilidský kontakt a nedostatek pohybu.

„Když jsem měla doma kancelář, tak mi to přišlo dost šílený, že jsem se nekoukla ven.“ Ema, administrativní pracovnice    

„Doma jsem byl jak poustevník, úplně hrozný. Když jsem vyrazil potom v normální práci na oběd, tak to pro mne byl svátek.“ Aleš, vědec, biolog 

Zabírají koníčky, společenské aktivity, obědy s přáteli.

„Pořiďte si psa, choďte ho venčit – dostanete se ven.“ Mirka, grafička  

„Sociální kontakty si kompenzuju se skupinami kamarádů.“  Rudolf, překladatel   

„Když jsem delší dobu doma, neodbytně obesílám kamarády, takže se někdo chytne.“ Mirka, grafička  

„Mám rád obědy s kolegama, přijde mi prima potkat se přes poledne s někým. Je to hezký kvalitní kontakt mimo čas, kdy pracujete. Můžeš to mít pestřejší, než když to máš v kanceláři.“ Vojtěch, vysokoškolský pedagog     

„Sociální kontakt? Jsme aktivní členové církve, tak s tím nemám problém.“ Ema, administrativní pracovnice    

TIP:  Využijte možností komunikace na dálku. Nemusíte se s kolegy osobně vidět, můžete si s nimi telefonovat, psát, realizovat videokonference. Mnoho lidí pracujících z domova si na tuto formu kontaktu zvykne a nemůže si ji vynachválit.

„Vyhovuje mi chat – starý, ale dobrý. Nemůžeš jít s kolegou po práci na pivo, ale zase se můžeš zeptat, jak to vypadá na druhý straně planety.“ Dušan, IT tester     

Děsí vás představa práce z domova?

 1. Práce z domova mě děsí.
 2. Práce z domova je pro mne zajímavou alternativou.

Komentář: Pokud se práce z domova nějakým způsobem obáváte, budete to samozřejmě mít těžší. Můžete ale vyzkoušet různé tipy a návody a třeba práci tohoto druhu nakonec zvládnete. Jsou lidé, kteří se s prací z domova nesmíří a moment, kdy začnou pracovat zase v kanceláři, je pro ně vysvobozením. Jiní lidé mají naopak pocit, že je práce z domova tou nejlepší volbou.

„Pár let jsem chodila čtyři dny v týdnu do kanclu a vůbec se mi to nelíbilo. Vždycky jsem se snažila pracovat z domova, protože mi to vyhovuje.“ Vendula, grafička, IT specialistka   

„Už doma nepracuju. Pracoval jsem a nemůžu si vynachválit, jak to je teď. Jak nebyla oddělená pracovní doba od volna, tak se to divně plizlo.“ Aleš, vědec, biolog

TIP: Stanovte si termín, kdy se rozhodnete. Zkuste si třeba říct, že se pokusíte pracovat z domova tři měsíce a zkusíte, jestli to bude fungovat. Pokud se po čtvrt roce nedokážete s pracovním režimem z domova srovnat, zapracujte na změně. Je možné, že si za tu dobu dokážete zvyknout a zjistíte, že práce z domova není tak náročná, jak se vám předtím zdála.

 

Vyhodnocení:

Převaha zelených odpovědí (7 a více) znamená, že je pro vás práce z domova vhodná. Vypadá to, že se dokážete přizpůsobit a efektivně tímto způsobem fungovat. I tak vám mohou pomoci některé z tipů, které uvádíme v této metodice.

4 až 6 zelených odpovědí – Práci z domova můžete zvládnout docela dobře. V zásadě se dá říci, že patříte do kategorie, pro niž je práce z domova reálná, ale měli byste zapracovat na pracovních návycích a organizaci práce. Třeba pomocí různých tipů, které uvádíme v této metodice.    

4 6 červených odpovědí – Vám je asi nejvíce určen text této metodiky. Pokud se rozhodnete pracovat z domova, přijdou vám vhod některé z tipů a návodů, které zde najdete. Pokud s nimi dokážete pracovat, je pro vás práce z domova možnou volbou.

Převaha červených odpovědí (7 a více) před vás staví práci z domova jako dost náročnou výzvu. Samozřejmě ji můžete zvládnout, možná by ale stálo za to ještě zvážit, jestli nemáte jinou volbu.