Skupina senioři

skupina senioři

Přezkoumáním míry znalostí, vědomostí a praxe ve využívání digitálních technologií dospějeme k zjištění, jakou potřebu cílová skupina seniorů. Klíčová je motivace a chuť se dál vzdělávat. Dále pak dostupnost a přístup k digitálním technologiím. Chcete-li vést rozhovor o využívání moderních technologií se seniorem, a identifikovat překážky pro rozvoj digitální gramotnosti, nabízíme jeho strukturovaný dotazník ke stažení k v kroku s názvem "jak pracovat se seniory".

Specifika seniorů

Zde se dozvíte o příčinách digitálního vyloučení seniorů, indikátorů daného vyloučení a o důležité motivace, která je klíčová pro rozvoj digitálních kompetencí.

Jak pracovat se seniory

Zde se dozvíte, jak specificky pracovat s cílovou skupinou seniorů. Motivace, aspekt zdraví, společenský kontakt, péče. To jsou všechno oblasti, které již nyní podléhají digitalizaci a stárnoucí generace se s tím musí vypořádat.

Digitalizace pro stárnoucí generaci

Zde se dozvíte, jaké mohou být konkrétní příklady digitalizace, které se široce dotýkají naší stárnoucí generace. Jsou to zejména asistivní technologie a digitalizace českého zdravotnictví.