Skupina děti a mladiství

skupina děti a mládež

Tato část pojednává o problémech, kterým čelí především děti a mládež. Patří sem hlavně nízká digitální gramotnost a s tím spojené nežádoucí jevy.

Zaměřili jsme se na typická, relativně častá rizika, která jsou spojená s užíváním internetu. Následující text nabízí základní přehled těchto rizik. Dále zde naleznete okruhy otázek, na které je vhodné při rozhovoru zaměřit pozornost. Mladiství většinou nečelí najednou všem níže popsaným rizikům. Proto jsou v této části textu propojeny popisy rizik rovnou s okruhy modelových otázek.

Tato kapitola vznikla především díky dlouholeté praxi získané v organizaci Česká asociace streetworkingu. Vychází z materiálů, které v přehledné a především aktualizované podobě lze nalézt na webu orientovaném přímo na mládež.

Specifika dětí a mladistvých

Každá skupina má svá specifika a není tomu jinak ani u dětí a mladistvých. Zde se dozvíte aktuální trendy mezi dětmi a mladistvými v digitálním světě. Metodika cílí zejména na rizika, bezpečný pohyb a chování na internetu.

Jak na sociální sítě a rizika dětí a mladistvých

Zde se dozvíte více o specifických rizicích typických pro danou skupinu. Každý, kdo s touto skupinou pracuje, by se měl orientovat alespoň v základních problémech, které v současnosti přinášejí zejména sociální sítě a jejich bezhraniční využívání právě nezletilými.