Skupina nezaměstnaní

skupina nezaměstnaní

Skupina nezaměstnaných je velmi dobře definovatelná a její problémy se dají velmi dobře standardizovat, protože plynou z jasně specifikované potřeby, získat adekvátní zaměstnání. Z toho důvodu jsme pro práci s touto skupinou zformulovali dotazník. Ten má za úkol rozlišit, jaké míře a povaze problému čelí každý z testovaných uchazečů o práci a nabídnout tak pracovníkům ÚP ČR jednoduchý nástroj pro identifikaci problému.

Dotazník je ke stažení v kroku s názvem dotazník.

Úvodní rozhovor

Zde se dozvíte, jak z pozice pracovníka KoP ÚP přistoupit k úvodnímu pohovoru na téma digitální gramotnosti s uchazečem o zaměstnání. To vše s pomocí námi přiloženého dotazníku.

Dotazník

Zde se dozvíte, jak dotazník vyhodnotit a jak s uchazečem jeho problém ukotvit.

Navržená opatření a podpora UoZ

Zde se dozvíte konkrétní navržená opatření pro uchazeče o zaměstnání navržené Úřadem práce ČR, jejichž cílem je bojovat proti digitálnímu vyloučení.