Dotazník

Zde se dozvíte, jak dotazník vyhodnotit a jak s uchazečem jeho problém ukotvit.

Prostřednictvím odpovědí v dotazníku je UoZ „zařazen“ do jedné z následujících skupin:

Bezproblémoví

  • Nevykazují žádný problém, jsou stabilně fyzicky připojeni, mají nadprůměrné dovednosti a zkušenosti.

Dočasný problém s fyzickým přístupem

  • Skórují všude nadprůměrně, vykazují problémy s fyzickým připojením.

Střední problém

  • Pohybují se okolo průměru skóre, spíše nižší zkušenosti s využíváním IT.

Vážný problém

  1. Nízká digitální gramotnost
    • Podprůměrné dovednosti a nízká zkušenost, přitom nikoliv závažné problémy s připojením. Mají na koho případně delegovat IT úkoly.
  2. Digitální vyloučení
    • Spojení problematického fyzického přístupu, nízkých zkušeností, vnímaného problému s IT při dosahování cílů. IT úkoly nelze delegovat na sociální prostředí.

Rozdělení do skupin vám umožní část vyhodnocení přiloženého dotazníku. Na základě přidělení skupiny navrhujte uchazeči o zaměstnání v danou chvíli dostupná řešení - dalšího vzdělávání, rekvalifikací nebo naopak pomoci uchazeči o podtrhnutí jeho digitálních dovedností při hledání nového zaměstnání. Důležité je, v případě uchazeče, uvědomění si svých limitů nebo naopak předností. Často se stává, že si lidé digitální své kompetence neuvědomují nebo je nepovažují za důležité.

Motivací pro uchazeče pak mohou být i konkrétní a lukrativní nabídky práce, které vyžadují digitální kompetence, avšak takové kompetence a dovednosti, které si lze prostřednictvím programů ÚP snadno doplnit. Více se dozvíte v dalším kroku.

 

 

Příloha Velikost
dotaznik.docx 54.69 KB