Úvodní rozhovor

Zde se dozvíte, jak z pozice pracovníka KoP ÚP přistoupit k úvodnímu pohovoru na téma digitální gramotnosti s uchazečem o zaměstnání. To vše s pomocí námi přiloženého dotazníku.

Při pohovoru s uchazečem o zaměstnání (dále jen UoZ) nad dotazníkem doporučujeme následující postup:

1) Seznamte se s dotazníkem a typy otázek.

2) Pokud osoba nemá fyzický přístup k počítači, nemá smysl v dotazníku dále pokračovat. Namísto kladení otázek z dotazníku se doporučujeme zeptat na následující tři okruhy:

  • Jakou formu mají bariéry v přístupu (finanční, technická, motivace…)
  • Zda se má osoba na koho obrátit při řešení situací, kde je třeba znalost ICT
  • Jaké konkrétně má UoZ zkušenosti s ICT (Má děti/kamarády, kteří zkušenosti mají? Zkoušel někdy sám?)

3) Pokud osoba má fyzický přístup, pokračujte v dotazníku a odpovědi následně vyhodnoťte. Vodítko pro vyhodnocení je součástí dotazníku.

 

Dotazník s vyhodnocením je zde přiložen ke stažení.