Motivace a důvěra

V této části se dočtete pár tipů, která vás mohou inspirovat k tomu, abyste lépe zvládli motivovat tým lidí, kteří pro vás pracují.

Motivace bývá pro spoustu manažerů těžká k uchopení. Často splývá s pojmem peníze, jindy s pojmem věrnost či loajalita a spokojenost. Někdy se manažeři na motivaci dívají stylem „musí být v tom člověku“, jindy „je to celé na mně, abych je dokopal/a“. Jak to máte vy? 

TIP: Vyzkoušejte aktivitu Autíčko. Najděte si ve vyhledávači obrázek auta, mašinky nebo lodě. (Pokud máte doma hračku tohoto typu, dejte ji před sebe. Půjde vám to ještě lépe.) Zkuste si představit, jak se dostanou do pohybu. Záleží to podle vás na benzínu nebo na větru, který je pohání? Jak důležitý je řidič, strojvůdce nebo kapitán? A jak pohyb ovlivňuje krajina (do kopce, z kopce, překážky)? Zkuste najít analogii mezi motivací pracovníka a důvody, proč autíčko jede. Které z nich jsou nejdůležitější pro váš tým, které pro vás osobně? Působíte na tým tak, aby autíčka jela? 

V motivačních teoriích obvykle narazíme na 3 až 5 základních důvodů, proč lidé pracují. Patří sem:
•    požitky a jistoty, 
•    lidé v našem okolí, 
•    radost z řešení problémů a osobní růst,
•    uspokojení z práce pro dobrou věc. 

 „Milník, kdy můžeš být s něčím spokojený, co si jako udělal, kam ses posunul.“ Jitka, vedoucí týmu konzultantů

„Mě třeba motivují věci, které jsou nutné udělat – dostanu se do problému, který někdo reportuje.“ Richard, IT specialista 

 „Motivace? Třeba jsem musela vysvětlit, jak těžký je sehnat nový kontakt, když to pochopila, spolupráce se zlepšila.“ Jitka, vedoucí týmu konzultantů 

U každého z nás převládá jiný druh motivace. Když jsou lidé pohromadě, mají daleko více příležitostí všechny své potřeby uspokojit. (Např. jsou si více jistí, mají silnější vztahy, mohou soutěžit, utvrzují se ve smyslu práce atp.) Při práci z domova jsou lidé více izolovaní, jejich motivace „samospádem“ tolik nefunguje. Jako hranice se obvykle uvádí 2 až 3 pracovní dny v týdnu – pokud sedí doma častěji, jejich zapojení do úkolů a motivace klesá. A tak je na vás, abyste našli klíčové důvody, které členy vašeho týmu motivují k tomu, aby odvedli tu nejlepší práci, a tyhle důvody u každého z nich podporovali. To je samozřejmě důležité i při práci v běžném týmu, ale při práci z domova je to ještě důležitější.

„Najdu přesně to, co každý z mých lidí chce, a přesně to mu dám. Pak mi to funguje.“ Saša, vedoucí projektového týmu

„Každého jinak motivovat – třeba někdo funguje až na: Potřebuju mít důvod ti přidat, jiný na: Udělej to ještě jednou.“ Jitka, vedoucí týmu konzultantů

TIP: Diagnostika motivace. Rozepište si pro každého svého podřízeného seznam věcí, na které „slyší“. Zamyslete se nad tím, jak často od vás dostává to, co je pro něj důležité, kvůli čemu pracuje.

TIP: Odstraňte překážky. Spousta lidí není motivována jen tím, co v práci dostává a čím pro ně práce je, ale tím, co práce není. Motivační role manažera se dá chápat také jako role člověka, který odstraňuje z cesty překážky a tím umožní týmu dobrý výkon.  Pokud tým vnímá vaši podporu směrem „zabezpečuji, aby nic nerušilo“, „pomáhám, aby to fungovalo“, může to samotné být velmi mocným motivátorem. 

„Důležitý je, že nám nikdo nebrání řešit problémy – víme, jak na ně a jde to. Všichni se ti snaží vyjít vstříc – je to hodně spolupracující.“  Dušan, IT tester

TIP: Rychlá vítězství. Zjistěte si, co vaši zaměstnanci vnímají jako přínos nebo překážku ve své práci. Zaměřte se na to, co se dá rychle změnit. Postupujte podle kroků: 
A. „Co potřebuješ?“
B. „Potřebuji tohle.“
C. „Tady to máš.“
D. „Díky.“

Důsledkem posílené vazby mezi vámi a zaměstnanci bývá jejich větší zapojení do řešení úkolů a zvýšená motivace. Situaci ovšem značně komplikuje, pokud se vám do tohoto řetězce vloudí „nejde to“ nebo „slíbil a nesplnil“.  

TIP: Oceňujte. Umění poskytnout pozitivní podporu, pochválit a ocenit je dovednost, kterou bohužel manažeři často postrádají. Při práci z domova, kdy je kontakt limitován komunikačními prostředky na dálku, je oceňování ještě důležitější. Dává pracovníkovi zpětnou vazbu, kterou by si v kanceláři zajistil pomocí přímého kontaktu s kolegy a šéfem. 

„Příjemná komunikace, poděkování, vtip. Většina lidí slyší na pozitivní motivaci – dávám najevo, co mne potěšilo.“ Jitka, vedoucí týmu konzultantů 

TIP: Věřte jim. Je vcelku užitečné přistupovat k lidem spíše s důvěrou. Nikdy dopředu nevíte, zda se zaměstnanec projeví jako důvěryhodný, či nedůvěryhodný. Pokud však budete vnímat zaměstnance jako primárně důvěryhodné, ušetříte tím energii.

„Věřím jim, že to mají správně.“ Adam, zadavatel ve stavební firmě