Digitální gramotnost

digitální gramotnost

Co je to digitální gramotnost? Proč je důležitá? O uchopení, pojmenování a definici digitální gramotnosti usiluje řada mezinárodních organizací včetně OSN. V této metodice pracujeme s problematikou digitální gramotnosti jako se sociálním jevem, který má a bude mít jistě stále větší dopad na kvalitu života jedince, jeho postavení ve společnosti, svobodu a uplatnění. Našim cílem tak není pokusit se tento jev staticky definovat, ale pracovat s ním jakožto s významným činitelem současných společenských výzev, kterým musíme čelit za účelem udržení společenské soudržnosti.