Tvorba metodik

V následující kapitole se dozvíte, jak stanovit role a vytvořit uzly tak, aby metodika dobře fungovala.

Před vložením metodiky do systému si nejprve připravte text metodiky, který následně zkopírujete do pole určeného pro vložení textu. Text si připravte ve Wordu či v jiném textovém editoru, uložte a zálohujte, abyste o něj nepřišli.

 
Při tvorbě metodiky doporučujeme postupovat tímto způsobem:

  • Určete role – Vyberte max. 6 klíčových rolí (osoby, instituce), které řeší daný problém nebo se podílejí na implementaci. V ukázkové metodice, týkající se zavádění práce z domova, byly tyto role stanoveny následovně: zaměstnanci, manažeři týmů a personalisté.
  • Vytvořte uzly (podkapitoly) – Pro každou jednotlivou roli stanovte klíčové činnosti, které musí být vykonány, nebo problémy, se kterými se člověk v dané roli potýká. Například v případě Metodiky práce z domova se zaměstnanec často potýká s nedostatkem kontaktu se svými spolupracovníky či s nadřízeným. Tato problematika se proto řeší v uzlech s názvem Kontakt se zadavatelem či šéfem a Kontakt s týmem. 
  • Popište podstatu daného problému či průběh činnosti. Uveďte praktické tipy, jak se s daným problémem vypořádat.

Příklad:
TIP: Aktivně vymáhejte parametry úkolu. Pro práci z domova potřebujete daleko detailnější zadání, než když jste v bezprostředním kontaktu – chybí tu přirozená a častá zpětná vazba. Pokud má váš šéf sklon delegovat mlhavě nebo je rámcově, vyjasňujte si, jak má splněný úkol vypadat. Důležité také je, abyste se dohodli, do kdy má být hotovo.
(Metodika práce z domova, role: zaměstnanec, kapitola: Kontakt se zadavatelem či šéfem)   

  • Pokud disponujete příklady z praxe či zkušenosti konkrétních jedinců, nebojte se je zařadit.

Příklad:
„Jednou za čas přijdu za zadavatelem, abych se připomněl – řeknu, že se stavím 
a podepíšu smlouvy. Umožňuje mi to vysvětlit nedorozumění, získat další zakázky. Třeba »Příští týden mám volno.«“ Rudolf, překladatel    
(Metodika práce z domova, role: zaměstnanec, kapitola: Kontakt se zadavatelem či šéfem)   

  • Připravte krátké shrnutí každého uzlu (podkapitoly). Toto shrnutí se objeví pod nadpisem (názvem daného uzlu). Slouží k rychlé orientaci a uživatel se podle něj rozhoduje, zda má daný uzel rozkliknout a přečíst si celý text.
  • Promyslete, zda chcete vložit další materiály (dokument, obrázek, video) a připravte si je.