Vkládání metodik do systému

V této části vám vysvětlíme, jak vložit metodiku do systému, jak ji upravit a smazat. Naleznete zde odkaz na videa, která vám vše názorně vysvětlí.

Pokud máte metodiku napsanou, je čas vložit ji do systému. Při vkládání budete postupovat podle následující osnovy. (Pod každým bodem naleznete odkaz na video s návodem.):

  • Registrace a přihlášení do systému: 

Videonávod

  • Přidání metodiky pomocí tlačítka Přidat metodiku:

Videonávod

  • Vyplnění polí, přidání perexu, hlavního textu a (pokud máme k dispozici) tak i videa a obrázků:

Videonávod

Tip: Pokud jste psali metodiku ve Wordu, tak ji před vložením zbavte formátování. To uděláte například tak, že text zkopírujete do Poznámkového bloku a pak teprve do textového pole metodiky.

  • Přidání rolí:

Videonávod

  • Přidání uzlů v rámci jednotlivých rolí:

Videonávod:  

  • Vkládání připraveného textu:

Videonávod

  • Přiřazení uzlů k rolím:

Videonávod  

  • Úprava uzlů:

Videonávod

Metodiku nezapomeňte uložit. Po vložení se metodika zašle administrátorovi, který ji schválí a následně publikuje.

Úprava a smazání metodiky:

Pokud chcete metodiku upravit či smazat, přejděte na seznam metodik. Zde kliknete na tlačítko Upravit. Smazání provede na žádost administrátor.