Úvod

V úvodní části vám prozradíme, jak chápeme pojem metodika a jak funguje systém, ve kterém si můžete metodiky prohlížet a vytvářet.

Na úvod vám představíme systém MET-SOS, ve kterém si čtete tuto metodiku. 
V systému se dají jak prohlížet již vzniklé metodiky, tak i vytvářet a publikovat  metodiky nové. Aplikaci MET-SOS tedy mohou využít tvůrci dalších metodických materiálů.

Co je metodika?

Metodika je dokument, který popisuje, jakým způsobem můžeme dosáhnout cíle, který jsme si stanovili. Například v našem systému publikovaná Metodika práce z domova pokrývá problematiku spojenou se zaváděním tohoto způsobu práce a radí, jak se s jednotlivými problémy vypořádat. Metodika Identifikace osob s digitálním vyloučením zase doporučuje, jak by tato identifikace mohla probíhat. 

Při tvorbě metodik je třeba mít od začátku tvorby metodiky na zřeteli klíčové role (osoby, instituce atd.), kterých se metodika týká a které řeší daný problém. Proto jsou všechny metodiky děleny dle rolí.

V dalších částech se seznámíte se samotným procesem tvorby metodik a jejich vkládání do aplikace MET-SOS.