Vaše výsledky pro scénář OBČAN


Celkový výsledek

Výsledky podle jednotlivých oblastí

Klikněte na jednotlivé oblasti a zobrazte výsledky.
REFERENČNÍ RÁMEC DIGCOMP 2.1

Informační a datová gramotnost

Komunikace a spolupráce

Tvorba digitálního obsahu

Bezpečnost

Řešení problémů

Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Využití digitálních technologií v rámci občanských aktivit
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Správa digitální identity
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Programování a informatické myšlení
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeba a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Porovejte se dle povolání

Vyberte si povolání a porovnejte svůj výsledek na základě doporučených hodnot
Zadejte název povolání, které chcete zobrazit
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Nevhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Plně vhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Částečně vhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Částečně vhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Převážně vhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Plně vhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Nevhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Plně vhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Převážně vhodné
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích
Vhodnost povolání pro práci z domova:


Plně vhodné

Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Formulovat informační potřeby, hledat data, informace a obsah v digitálním prostředí, získat přístup k nim a navigovat mezi nimi. Vytvářet a aktualizovat osobní strategie vyhledávání.

Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

Analyzovat, porovnávat a kriticky hodnotit důvěryhodnost a spolehlivost zdrojů dat, informací a digitálního obsahu. Analyzovat, interpretovat a kriticky vyhodnocovat data, informace a digitální obsah.

Správa dat, informací a obsahu

Spravovat data, informace a obsah v digitálním prostředí. Organizovat a zpracovávat je ve strukturovaném prostředí.

Interakce prostřednictvím digitálních technologií

Interagovat prostřednictvím různých digitálních technologií a pochopit potřebu vhodných prostředků digitální komunikace pro daný kontext.

Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

Sdílet data, informace a digitální obsah s ostatními pomocí vhodných digitálních technologií. Dokázat zprostředkovat či sdílet data a informace, znát způsoby odkazování.

Rozvoj participativního občanství prostřednictvím digitálních technologií

Zapojit se do společnosti s využitím veřejných i soukromých digitálních služeb. Hledat příležitostí pro posílení soběstačnosti a participativního občanství prostřednictvím příslušných digitálních technologií.

Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Používat digitální nástroje a technologie pro procesy spolupráce při společné výstavbě a spoluvytváření zdrojů a znalostí.

Netiketa

Respektovat normy chování při používání digitálních technologií a interagování v digitálním prostředí. Přizpůsobovat komunikační strategie konkrétnímu publiku a uvědomovat si kulturní a generační rozmanitost v digitálním prostředí.

Správa digitální identity

Vytvářet a spravovat jednu nebo více digitálních identit tak, aby bylo možné chránit svou vlastní pověst a vypořádat se s údaji, které uživatel produkuje prostřednictvím několika digitálních nástrojů, prostředí a služeb.

Vytváření digitálního obsahu

Vytvářet a upravovat digitální obsah v různých formátech, vyjadřovat se prostřednictvím digitálních prostředků.

Integrace a přepracování digitálního obsahu

Vytvářet a upravovat digitální obsah v různých formátech, vyjadřovat se prostřednictvím digitálních prostředků.

Autorská práva a licence

Pochopit, jak se autorská práva a licence vztahují k datům, informacím a digitálnímu obsahu.

Programování a informatické myšlení

Plánovat a vytvářet sekvence pokynů srozumitelných pro výpočetní systém, vedoucích k vyřešení daného problému nebo k provedení konkrétního úkolu

Ochrana zařízení

Chránit vlastní zařízení a digitální obsah a rozumět rizikům a hrozbám v digitálním prostředí. Vědět o bezpečnostních opatřeních a věnovat pozornost spolehlivosti a soukromí.

Ochrana osobních údajů a soukromí

Znát zásady ochrany osobních údajů a chránit osobní údaje a soukromí v digitálním prostředí. Rozumět tomu, jak používat a sdílet osobní identifikační údaje, ochránit sebe a ostatní před škodami.

Ochrana zdraví a pohody

Vyhnout se zdravotním rizikům a ohrožení tělesné a duševní pohody při používání digitálních technologií. Chránit sebe a ostatní před možnými hrozbami v digitálním prostředí.

Ochrana životního prostředí

Uvědomovat si dopad digitálních technologií a jejich využívání na životní prostředí.

Řešení technických problémů

Identifikovat problémy při obsluze zařízení a používání digitálního prostředí a řešit je.

Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení

Identifikovat a posoudit informační potřeby a vyhodnotit, vybrat a používat vhodné digitální nástroje a technologie pro jejich řešení.

Kreativní použití digitálních technologií

Používat digitální technologie inovativním způsobem s cílem zefektivnit, zjednodušit či zkvalitnit procesy v rámci různých lidských činností. Aplikovat nekonvenční, invenční, důmyslná řešení koncepčních problémů a problémových situací pomocí digitálních technologií.

Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Zjistit, kde je třeba zlepšit nebo aktualizovat vlastní digitální kompetence. Být schopen podpořit ostatní v rozvoji jejich digitálních kompetencí. Hledat příležitosti pro vlastní rozvoj a udržovat si přehled o vývoji v digitálním světě.

Informační a datová gramotnost

Schopnost formulovat vlastní informační potřeby, vyhledávat a získávat digitální data, informace a obsah, kriticky vyhodnocovat relevanci zdroje a jeho obsahu, ukládat, spravovat a organizovat data, informace a obsah v digitálním prostředí, nalézat a používat různé strategie osobního vyhledávání.

Komunikace a spolupráce

Schopnost komunikovat, spolupracovat a sdílet data a informace prostřednictvím digitálních technologií s ohledem na kulturní a generační rozmanitost, zapojit se do společnosti prostřednictvím veřejných a soukromých digitálních služeb a v rámci participativního občanství, spravovat svou digitální identitu a pověst

Tvorba digitálního obsahu

Schopnost vytvářet digitální obsah v různých formátech jako originální autorskou výpověď, integrovat informace do stávajícího digitálního obsahu, přepracovat a zlepšovat předchozí informace a obsah, generovat nové poznatky, ctít autorské právo a licence, sestavovat programy k vyřešení problémů.

Bezpečnost

Schopnost chránit zařízení, obsah osobních údajů a soukromí v digitálním prostředí, chránit a vyhnout se zdravotním rizikům a ohrožení tělesné a psychické pohody při používání digitálních technologií, využívat moderní technologie ve prospěch bezproblémového sociálního začleňování, být si vědom vlivu využívání digitálních technologií na sociální pohodu, sociální začleňování a životní prostředí.

Řešení problémů

Schopnost identifikovat problémy, vyhodnotit potřebu a technologické možnosti jejich řešení, řešit koncepční problémy a problémové situace v digitálním prostředí, používat digitální nástroje pro získávání znalostí, inovace procesů a produktů a řešení různých životních situací a zajišťovat rozvoj vlastních digitálních kompetencí.