Bezpečný pohyb v digitálním světě

bezpeční pohyb v digitálním světě

Problematika využívání internetu je v této kapitole dělena do dvou sekcí. První se věnuje rizikům, které s sebou nese užívání digitálních technologií. Druhá poskytuje rady pro bezpečné fungování na internetu. Problematika obsažená v této kapitole se týká v různé míře všech osob, které se pohybují na internetu. V tomto případě tedy nejen klientů, ale i pracovníků. Pokud pojmy a zásady z této kapitoly znáte a víte, jak na jednotlivá rizika reagovat, jak s nimi pracovat, pokračujte klidně k části textu, která se zabývá specificky vaší skupinou.

 

Rizika na internetu

Zde se dozvíte základní výčet rizik, které nám digitální svět aktuálně přináší. Jsou to nejčastější rizika, se kterými je nutné se nejen seznámit, ale také vypořádat, pokud se v digitálním světě chceme bezpečně pohybovat. Platí to stejně tak i pro všechny tři cílové skupiny: uchazeči o zaměstnání, děti a mladiství, senioři.

Rady pro bezpečné chování

Zde se dozvíte, jaké jsou základy pro bezpečný pohyb v digitálním světě. Důraz je zde kladen zejména na osobní kyberbezpečnost, práci s hesly a práci s informacemi.