Základy práce s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) – mírně pokročilá úroveň

Předmět
zdělávací program je zaměřen na základy informačních a komunikačních technologií - základní vybavení počítače, možnosti využití běžných periferních zařízení (digitální fotoaparát, scanner, tiskárna, apod.), práce se základním programovým vybavením počítače, efektivní práce se soubory a složkami.
Digitální kompetence
1. Informační a datová gramotnost
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
2. Komunikace a spolupráce
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.3 Využití digitálních technologií v rámci občanských aktivit
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
4. Bezpečnost
4.1 Ochrana zařízení
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí
5. Řešení problémů
5.1 Řešení technických problémů
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Tvůrce
Digistrategie 2020
Vydavatel
MPSV
Přispěvatel
MPSV
Práva
CC-BY-SA
Úroveň
Neurčeno
oblast
Informační a komunikační technologie
Datum
21.04.2023
Typ
text
Formát
HTML
Jazyk
čeština
Cílová skupina
Neurčeno
Interní hodnocení
5
Externí hodnocení
5
Hodnocení
Profesionální, bez výhrad

Účastníci budou seznámeni s nejpoužívanějšími mobilními technologiemi a jejich aplikacemi, prácí s internetem atd.

Praktická část kurzu je také zaměřena na tvorbu dokumentů v textovém procesoru, včetně používání internetových zdrojů informací a orientaci a využitím internetu především pro účely komunikace prostřednictvím počítače či smartphone, pracovního uplatnění a sociálního začlenění.