Píšeme programy v jazyce Python – pokročilí

Píšeme programy v jazyce Python – pokročilí
Předmět
Programování v jazyce Python – tvoření nových funkcí, používání existujících
Digitální kompetence
3. Tvorba digitálního obsahu
3.4 Programování a informatické myšlení
Tvůrce
Josef Hornych, Anna Winklerová
Vydavatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Práva
CC-BY-SA
oblast
Informační a komunikační technologie
Datum
05.12.2019
Typ
Interakce
Formát
HTML
Jazyk
cs
Cílová skupina
Neurčeno
Interní hodnocení
5
Hodnocení
Profesionální, bez výhrad

Funkce a procedury jsou základními stavebními kameny logické struktury v programování. V této lekci se napřed seznámíme s tím, co jsou to funkce a jak fungují, respektive jak se pomocí nich dají rychle a efektivně dělat zajímavé věci. Definujeme vlastní funkce - když už víme, že funkce je struktura, která v reakci na nějaký vstup vrací určitý výstup, můžeme se pustit do tvorby vlastních funkcí. 
Dále importujeme funkce z modulů - v programování samozřejmě ne vždy všechno tvoříte znovu od začátku, mnohem častěji jde spíše o to podívat se na určitý problém a velkou část jeho řešení umět poskládat z toho, co už naprogramoval někdo před námi.