Integrace a přepracování digitálního obsahu – začátečníci

Integrace a přepracování digitálního obsahu – začátečníci
Předmět
Sdílení a integrování textového obsahu
Digitální kompetence
3. Tvorba digitálního obsahu
3.2 Integrace prostřednictvím DT
Tvůrce
Tomáš Staudek
Vydavatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Práva
CC-BY-SA
oblast
Informační a komunikační technologie
Datum
05.12.2019
Typ
Interakce
Formát
HTML
Jazyk
cs
Cílová skupina
Neurčeno
Interní hodnocení
5
Hodnocení
Profesionální, bez výhrad

V tomto modulu se zaměříme na sdílení a integraci různého obsahu, především ale textového. Naučíte se vše způsobů, jak vhodně s někým sdílet poznámky, až po práci na společném dokumentu.