Digitální začleňování

Předmět
Přehled o současné situaci v oblasti digitálního vyloučení
Tvůrce
Hana Staudková
Vydavatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Práva
CC-BY-SA
oblast
Informační a komunikační technologie
Datum
28.06.2021
Typ
Interakce
Formát
HTML
Jazyk
cs
Cílová skupina
Neurčeno
Interní hodnocení
5
Hodnocení
Profesionální, bez výhrad

Kdo a proč je digitální nerovností ohrožen? Kurz se zaměřuje na způsoby, jak rozpoznat své vzdělávací potřeby a otestovat své digitální kompetence. Poskytuje přehled vzdělávacích příležitostí v této oblasti a popisuje, jaké charakteristiky by měla kvalitní vzdělávací nabídka splňovat.